Turističke
građevine i građevine
javne namjene

Image

Uz rad na obnovi mnoštva turističkih građevina koje su ujedno i spomenička baština, ING-GRAD izvodi i projekte gradnje novih turističkih građevina kao i građevina javne namjene. U projektima se tako možemo pohvaliti nizom modernih, tehnološki naprednih smještajnih kapaciteta turističke namjene, muzeja i ostalih  javnih građevina.

Muzeji

U projektima turističkih i građevina javne namjene ističemo sljedeće radove:

Uređenje i opremanje muzejskih prostora

Osim unutarnjeg i vanjskog uređenja, sami muzejski prostori zahtijevaju opremanje namještajem i opremom, specijalnom rasvjetom, vizualnim i zvučnim efektima ovisno o sadržaju i vrsti muzeja i postavu koji treba što vjernije prezentirati posjetiteljima.

Jeste li znali?

Za potrebe multimedijskih događanja na pročelju Arheološkog muzeja Istre u Puli izrađen je fasadni komunikacijski videosustav u najnovijoj varijanti tehnologije LED displeja ukupne površine 327,03 m2. U neaktivnom stanju sustav je gotovo transparentan, odnosno ne ometa prolazak dnevnog svjetla u unutarnji prostor muzeja. Sustav se može upotrebljavati kao cjelina ili u segmentima, a kut emitiranja svjetla iznosi 160 stupnjeva horizontalno i vertikalno, što osigurava ujednačenu percepciju bez obzira na dimenzije displeja i perspektivu promatrača. Po svim svojstvima to ga čini jedinstvenim u Hrvatskoj.

Kaskadna gradnja

Kaskadna je gradnja jedinstven način povezivanja prostora na različitim visinama i etažama, čime se postiže jednostavna i funkcionalna protočnost za korisnike i posjetitelje te omogućava neometan doživljaj prostora i sadržaja.

Jeste li znali?

Zgrada muzeja u Arheološkom parku Vučedol jest građevina izgrađena na četiri etaže koje su načinom kaskadne gradnje povezane rampama u blagom nagibu te se s ozelenjenim krovom savršeno uklapa u okoliš slavonskog krajolika.

više od200.000

posjetitelja godišnje u novoizgrađenim muzejima

najveći špiljski kompleks u Hrvatskoj  sa duljinom istražnih kanala više od 8.000

metara

Zerostrasse, Pula

Investitor
Grad Pula

Kategorija
Muzeji

Podzemni sustav tunela pod utvrdom i brežuljcima Kaštel sastoji se od donjeg sklopa podzemnih tunela na nivou grada tzv. Zerostrasse te 11 m iznad njih , gornjeg sklopa podzemnih tunela - međuetaže. Utvrda Kaštel se nalazi 11 m iznad tunela međuetaže.

Pulski podzemni tuneli nastali su za vrijeme austrougarske vlasti, neposredno pred I. svjetski rat za potrebe sklanjanja ljudi u slučaju direktnih zračnih napada na grad. Mletačka utvrda na vrhu središnjeg gradskog brežuljka Kaštel (Hasfenkastell) pod austrijskom je vlašću služila kao skladište, vojarna i promatračnica. Poslije I. svjetskog rata talijanske su vlasti nastavile koristiti pulske podzemne tunele, širile ih i nadograđivale. Nakon II. Svjetskog rata koriste se kao sklonište za civilno stanovništvo i za potrebe saniteta. Temeljna ideja revitalizacije podzemnog sustava tunela je povezivanje tunela sa utvrdom Kaštel u jednu cjelinu i olakšavanje pristupa utvrdi sa nivoa gradskih ulica u podnožju brežuljka Kaštel pomoću dizala. Pri odabiru lokacije dizala uvažio se primarni zahtjev naručitelja da konačna stanica dizala bude unutar Povijesnog i pomorskog muzeja Istre.

Dizalo povezuje sve tri razine, sa tri stanice. Prva stanica je u tunelima ZeroStrasse koja je smještena u neposrednoj blizini središnjeg trga koji se račva u 4 kraka kanala. Izvedena je rekonstrukcija postojećeg prostora s pristupnim hodnikom Zerrostrasse te pristupni hodnik međuetaže (druga stanica). Treća stanica dizala je unutar dvorišta utvrde te je jedini vidljivi element objekta dizala. U cilju da se novi element što bolje uklopi u povijesnu cjelinu utvrde Kaštel odabir stakla je jedini primjeren iz estetskog, sigurnosnog i funkcionalnog vidika.

Plašt tunela Zerostrasse, klesan je u živoj stijeni, i maksimalno ga je bilo potrebno očuvati. U rekonstrukciji se koristio natur beton i glatka oplata. U sklopu podnih površina se izvodio razvod instalacija hidrantske mreže te točkasta odvodnja vode. Na centralnom dijelu tunela izvedeni su radovi na betonskim klupama te izvedba novih betonskih podova, kao i sanacija klupa u svim ostalim tunelima. Uz suglasnost konzervatora, na svim ulazima uklonjena su stara metalna ulazna vrata i izvedena su nova vrata s rešetkastim krilima za propuštanje zraka.

 Image

Kontakti

ING-GRAD d.o.o. © 2024, Sva prava pridržana! Politika privatnosti