Turističke
građevine i građevine
javne namjene

Image

Uz rad na obnovi mnoštva turističkih građevina koje su ujedno i spomenička baština, ING-GRAD izvodi i projekte gradnje novih turističkih građevina kao i građevina javne namjene. U projektima se tako možemo pohvaliti nizom modernih, tehnološki naprednih smještajnih kapaciteta turističke namjene, muzeja i ostalih  javnih građevina.

Muzeji

U projektima turističkih i građevina javne namjene ističemo sljedeće radove:

Uređenje i opremanje muzejskih prostora

Osim unutarnjeg i vanjskog uređenja, sami muzejski prostori zahtijevaju opremanje namještajem i opremom, specijalnom rasvjetom, vizualnim i zvučnim efektima ovisno o sadržaju i vrsti muzeja i postavu koji treba što vjernije prezentirati posjetiteljima.

Jeste li znali?

Za potrebe multimedijskih događanja na pročelju Arheološkog muzeja Istre u Puli izrađen je fasadni komunikacijski videosustav u najnovijoj varijanti tehnologije LED displeja ukupne površine 327,03 m2. U neaktivnom stanju sustav je gotovo transparentan, odnosno ne ometa prolazak dnevnog svjetla u unutarnji prostor muzeja. Sustav se može upotrebljavati kao cjelina ili u segmentima, a kut emitiranja svjetla iznosi 160 stupnjeva horizontalno i vertikalno, što osigurava ujednačenu percepciju bez obzira na dimenzije displeja i perspektivu promatrača. Po svim svojstvima to ga čini jedinstvenim u Hrvatskoj.

Kaskadna gradnja

Kaskadna je gradnja jedinstven način povezivanja prostora na različitim visinama i etažama, čime se postiže jednostavna i funkcionalna protočnost za korisnike i posjetitelje te omogućava neometan doživljaj prostora i sadržaja.

Jeste li znali?

Zgrada muzeja u Arheološkom parku Vučedol jest građevina izgrađena na četiri etaže koje su načinom kaskadne gradnje povezane rampama u blagom nagibu te se s ozelenjenim krovom savršeno uklapa u okoliš slavonskog krajolika.

više od200.000

posjetitelja godišnje u novoizgrađenim muzejima

najveći špiljski kompleks u Hrvatskoj  sa duljinom istražnih kanala više od 8.000

metara

Muzej Mimara

Investitor
Javna ustanova Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić – Mimara, Muzej Mimara

Kategorija
Muzeji

Građevina Muzeja Mimara – Javna Ustanova Zbirka Umjetnina Ante i Wiltrude Topić – Mimara, na lokaciji  Trg F. Roosevelta 5 u Zagrebu je u vrijeme svog nastanka izgrađena za tri školska zavoda. Rekonstrukcijom 1987. godine središnji dio kompleksa preuređen je za potrebe Muzeja, a u južnom krilu zgrade smještena je O.Š. Izidor Kršnjavi, dok je u sjevernom V. gimnazija. Građevina je katnosti podrum, prizemlje, 2 kata i potkrovlje.

Projektom cjelovite i energetske obnove izvodi se pojačanje konstrukcije FRCM sustavom u više slojeva (unutarnjih nosivih površina i dijela vanjskih površina pročelja) i ojačanje karbonskim trakama nosivih poprečnih okvira objekta i vanjskih dekorativnih fasadnih elemenata. Ojačanje konstrukcije primjenjuje se uz zadržavanje konstruktivnih elemenata iz vremena Austrougarske i obnove objekta 1987. godine, te očuvanje postojećih dekoracija i profilacija fasadne ovojnice objekta.

Cjelovitom obnovom postiže se značajno povećanje energetske učinkovitosti i funkcionalnosti objekta, modernizacija opreme za građevinu kulturne namjene Muzeja, vraća se izvornost dekoracija i oslika centralnog dijela u objektu svodovi stubišta i atrija te osigurava i modernizira protupožarna otpornost i sigurnost objekta.

 

Image

Kontakti

ING-GRAD d.o.o. © 2024, Sva prava pridržana! Politika privatnosti