Turističke
građevine i građevine
javne namjene

Image

Uz rad na obnovi mnoštva turističkih građevina koje su ujedno i spomenička baština, ING-GRAD izvodi i projekte gradnje novih turističkih građevina kao i građevina javne namjene. U projektima se tako možemo pohvaliti nizom modernih, tehnološki naprednih smještajnih kapaciteta turističke namjene, muzeja i ostalih  javnih građevina.

Muzeji

U projektima turističkih i građevina javne namjene ističemo sljedeće radove:

Uređenje i opremanje muzejskih prostora

Osim unutarnjeg i vanjskog uređenja, sami muzejski prostori zahtijevaju opremanje namještajem i opremom, specijalnom rasvjetom, vizualnim i zvučnim efektima ovisno o sadržaju i vrsti muzeja i postavu koji treba što vjernije prezentirati posjetiteljima.

Jeste li znali?

Za potrebe multimedijskih događanja na pročelju Arheološkog muzeja Istre u Puli izrađen je fasadni komunikacijski videosustav u najnovijoj varijanti tehnologije LED displeja ukupne površine 327,03 m2. U neaktivnom stanju sustav je gotovo transparentan, odnosno ne ometa prolazak dnevnog svjetla u unutarnji prostor muzeja. Sustav se može upotrebljavati kao cjelina ili u segmentima, a kut emitiranja svjetla iznosi 160 stupnjeva horizontalno i vertikalno, što osigurava ujednačenu percepciju bez obzira na dimenzije displeja i perspektivu promatrača. Po svim svojstvima to ga čini jedinstvenim u Hrvatskoj.

Kaskadna gradnja

Kaskadna je gradnja jedinstven način povezivanja prostora na različitim visinama i etažama, čime se postiže jednostavna i funkcionalna protočnost za korisnike i posjetitelje te omogućava neometan doživljaj prostora i sadržaja.

Jeste li znali?

Zgrada muzeja u Arheološkom parku Vučedol jest građevina izgrađena na četiri etaže koje su načinom kaskadne gradnje povezane rampama u blagom nagibu te se s ozelenjenim krovom savršeno uklapa u okoliš slavonskog krajolika.

više od200.000

posjetitelja godišnje u novoizgrađenim muzejima

najveći špiljski kompleks u Hrvatskoj  sa duljinom istražnih kanala više od 8.000

metara

Cerovačke špilje, Grab

Investitor
Javna ustanova park prirode Velebit

Kategorija
Muzeji

Cerovačke špilje, najveći špiljski kompleks u Hrvatskoj sa duljinom istražnih kanala više od 8000 metara, nalaze se u južnom dijelu Parka prirode Velebit. Špilje su otkrivene 1913. godine prilikom izgradnje željezničke pruge Zagreb – Split, a ime su dobile po najbližoj željezničkoj postaji – Cerovcu. Gornja špilja nalazi se iznad željezničke pruge, na nadmorskoj visini od 671 m, dok se Donja špilja nalazi ispod pruge na nadmorskoj visini od 624 m. Zbog jedinstvene prirodne ljepote i brojnih nalaza iz prošlosti, ove špilje su 1961. godine zaštićene kao geomorfološki spomenik prirode.

Cilj projekta „Centar izvrsnosti, Cerovačke špilje“  je održivo korištenje prirodnih resursa, očuvanje okoliša te zaštita prirodne baštine. Uz to, nudi se i nova turistička ponuda. Tako je u sklopu projekta izgrađen novi Centar za prihvat i informiranje posjetitelja koji je većim dijelom ukopan u postojeći strmi teren te se za grijanje i hlađenje bazira na obnovljivim izvorima energije. Uz minimalnu intervenciju u prirodi uređene su i vanjske šetnjice do špilja na kojima su razmješteni interpretacijski te edukativni sadržaji. Uređeno je 1350 metara sustava šetnjica unutar Donje i Gornje špilje. Radovi su uključivali izvedbu hodnih ploha, stuba te pješačkih mostova. Svi navedeni elementi prilagođavaju se morfologiji unutar špilja, a ugrađena rasvjeta je prilagođena zaštiti i očuvanju špilja. Jedan od najvećih izazova je bio transport, unos i montaža čeličnog mosta za svladavanje raspona kaverne duljine 16,40m. Svi transporti materijala i opreme za radove u špiljama vršeni su istom onom željezničkom prugom, prilikom čije izgradnje su špilje i otkrivene.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 Izvedba hodnih ploha izvedba stuba i pješačkih mostova

Image

Kontakti

ING-GRAD d.o.o. © 2023, Sva prava pridržana! Politika privatnosti