Turističke
građevine i građevine
javne namjene

Image

Uz rad na obnovi mnoštva turističkih građevina koje su ujedno i spomenička baština, ING-GRAD izvodi i projekte gradnje novih turističkih građevina kao i građevina javne namjene. U projektima se tako možemo pohvaliti nizom modernih, tehnološki naprednih smještajnih kapaciteta turističke namjene, muzeja i ostalih  javnih građevina.

Muzeji

U projektima turističkih i građevina javne namjene ističemo sljedeće radove:

Uređenje i opremanje muzejskih prostora

Osim unutarnjeg i vanjskog uređenja, sami muzejski prostori zahtijevaju opremanje namještajem i opremom, specijalnom rasvjetom, vizualnim i zvučnim efektima ovisno o sadržaju i vrsti muzeja i postavu koji treba što vjernije prezentirati posjetiteljima.

Jeste li znali?

Za potrebe multimedijskih događanja na pročelju Arheološkog muzeja Istre u Puli izrađen je fasadni komunikacijski videosustav u najnovijoj varijanti tehnologije LED displeja ukupne površine 327,03 m2. U neaktivnom stanju sustav je gotovo transparentan, odnosno ne ometa prolazak dnevnog svjetla u unutarnji prostor muzeja. Sustav se može upotrebljavati kao cjelina ili u segmentima, a kut emitiranja svjetla iznosi 160 stupnjeva horizontalno i vertikalno, što osigurava ujednačenu percepciju bez obzira na dimenzije displeja i perspektivu promatrača. Po svim svojstvima to ga čini jedinstvenim u Hrvatskoj.

Kaskadna gradnja

Kaskadna je gradnja jedinstven način povezivanja prostora na različitim visinama i etažama, čime se postiže jednostavna i funkcionalna protočnost za korisnike i posjetitelje te omogućava neometan doživljaj prostora i sadržaja.

Jeste li znali?

Zgrada muzeja u Arheološkom parku Vučedol jest građevina izgrađena na četiri etaže koje su načinom kaskadne gradnje povezane rampama u blagom nagibu te se s ozelenjenim krovom savršeno uklapa u okoliš slavonskog krajolika.

više od200.000

posjetitelja godišnje u novoizgrađenim muzejima

najveći špiljski kompleks u Hrvatskoj  sa duljinom istražnih kanala više od 8.000

metara

Arheološki muzej Istre, Pula

Investitor
Arheološki muzej Istre

Kategorija
Muzeji

Godine 1890. izgrađena je zgrada Državne njemačke gimnazije u kojoj se danas nalazi i djeluje Arheološki muzej Istre. Građevina je izvedena kao zidana pravilnog tlocrta oblika češlja (slovo E), s etažama podruma, prizemlja, prvog i drugog kata te potkrovlja. Zidovi su kameni, izvedeni od masivnih kamenih blokova.

Planiranom rekonstrukcijom postojeća zgrada dograđuje se sa zapadne strane u dva slobodna prostora, koji su nastali između sjevernog, južnog i centralnog krila. Tlocrtni gabarit svakog od dograđenih dijelova pravokutan je i konstrukcijski dilatiran od postojeće zgrade. Dogradnja ima isti broj etaža kao i postojeća zgrada, no u dijelu potkrovlja dogradnja je zaključena ravnim prohodnim krovom na koji se pristupa iz etaže potkrovlja postojeće zgrade.

Pri adaptaciji okoliša građevine, uz stalni arheološki nadzor, pronađeno je mnogo antičkih zidova, mozaika, amfora i dva zvona iz 14. i 15. stoljeća koja su bila zatrpana sve ove godine.

 

Radovi

 

Završeni objekat

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆE KONSTRUKCIJE ADAPTACIJA OKOLIŠA

Image

Kontakti

ING-GRAD d.o.o. © 2024, Sva prava pridržana! Politika privatnosti