Turističke
građevine i građevine
javne namjene

Image

Uz rad na obnovi mnoštva turističkih građevina koje su ujedno i spomenička baština, ING-GRAD izvodi i projekte gradnje novih turističkih građevina kao i građevina javne namjene. U projektima se tako možemo pohvaliti nizom modernih, tehnološki naprednih smještajnih kapaciteta turističke namjene, muzeja i ostalih  javnih građevina.

Građevine javne i slične namjene

U projektima turističkih i građevina javne namjene ističemo sljedeće radove:

Uređenje i opremanje muzejskih prostora

Osim unutarnjeg i vanjskog uređenja, sami muzejski prostori zahtijevaju opremanje namještajem i opremom, specijalnom rasvjetom, vizualnim i zvučnim efektima ovisno o sadržaju i vrsti muzeja i postavu koji treba što vjernije prezentirati posjetiteljima.

Jeste li znali?

Za potrebe multimedijskih događanja na pročelju Arheološkog muzeja Istre u Puli izrađen je fasadni komunikacijski videosustav u najnovijoj varijanti tehnologije LED displeja ukupne površine 327,03 m2. U neaktivnom stanju sustav je gotovo transparentan, odnosno ne ometa prolazak dnevnog svjetla u unutarnji prostor muzeja. Sustav se može upotrebljavati kao cjelina ili u segmentima, a kut emitiranja svjetla iznosi 160 stupnjeva horizontalno i vertikalno, što osigurava ujednačenu percepciju bez obzira na dimenzije displeja i perspektivu promatrača. Po svim svojstvima to ga čini jedinstvenim u Hrvatskoj.

Kaskadna gradnja

Kaskadna je gradnja jedinstven način povezivanja prostora na različitim visinama i etažama, čime se postiže jednostavna i funkcionalna protočnost za korisnike i posjetitelje te omogućava neometan doživljaj prostora i sadržaja.

Jeste li znali?

Zgrada muzeja u Arheološkom parku Vučedol jest građevina izgrađena na četiri etaže koje su načinom kaskadne gradnje povezane rampama u blagom nagibu te se s ozelenjenim krovom savršeno uklapa u okoliš slavonskog krajolika.

više od200.000

posjetitelja godišnje u novoizgrađenim muzejima

najveći špiljski kompleks u Hrvatskoj  sa duljinom istražnih kanala više od 8.000

metara

Obnova istočne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Investitor
Fakultet strojarstva i brodogradnje

Kategorija
Građevine javne i slične namjene

Predmetna građevina je javno-obrazovne namjene s pratećim sadržajima koji upotpunjuju osnovnu namjenu. Cjelinu FSB istok čine dvije zgrade (D i E) - svaka s prizemljem i 3.kata.

Zahvatu obnove predmetne građevine cilj je obnova nosive konstrukcije za postizanje boljih odlika zgrade u energetskom i sigurnosnom smislu te povećanje kvalitete boravka korisnicima.

Kako bi se povećala nosivost konstrukcije izvode se ojačanja na konstrukciji i to pojačanja nosivih zidova izvedbom torkreta,izvedba novih međukatnih konstrukcija,izvedba novih ukrutnih nosivih zidova stubišta, pojačanje temelja te ojačanje postojeće ab skeletne konstrukcije FRP trakama.

U smislu podizanja energetske učinkovitosti na zgradi D se mijenja postojeća vanjska stolarija,a na zgradi E se izvodi nova ETICS fasada uz postavu nove vanjske stolarije i novih slojeva ravnog  krova. Projektom se rekonstruiraju i sve vrste instalacija na predmetnoj građevini.

 

Image

Kontakti

ING-GRAD d.o.o. © 2023, Sva prava pridržana! Politika privatnosti