Turističke
građevine i građevine
javne namjene

Image

Uz rad na obnovi mnoštva turističkih građevina koje su ujedno i spomenička baština, ING-GRAD izvodi i projekte gradnje novih turističkih građevina kao i građevina javne namjene. U projektima se tako možemo pohvaliti nizom modernih, tehnološki naprednih smještajnih kapaciteta turističke namjene, muzeja i ostalih  javnih građevina.

Građevine javne i slične namjene

U projektima turističkih i građevina javne namjene ističemo sljedeće radove:

Uređenje i opremanje muzejskih prostora

Osim unutarnjeg i vanjskog uređenja, sami muzejski prostori zahtijevaju opremanje namještajem i opremom, specijalnom rasvjetom, vizualnim i zvučnim efektima ovisno o sadržaju i vrsti muzeja i postavu koji treba što vjernije prezentirati posjetiteljima.

Jeste li znali?

Za potrebe multimedijskih događanja na pročelju Arheološkog muzeja Istre u Puli izrađen je fasadni komunikacijski videosustav u najnovijoj varijanti tehnologije LED displeja ukupne površine 327,03 m2. U neaktivnom stanju sustav je gotovo transparentan, odnosno ne ometa prolazak dnevnog svjetla u unutarnji prostor muzeja. Sustav se može upotrebljavati kao cjelina ili u segmentima, a kut emitiranja svjetla iznosi 160 stupnjeva horizontalno i vertikalno, što osigurava ujednačenu percepciju bez obzira na dimenzije displeja i perspektivu promatrača. Po svim svojstvima to ga čini jedinstvenim u Hrvatskoj.

Kaskadna gradnja

Kaskadna je gradnja jedinstven način povezivanja prostora na različitim visinama i etažama, čime se postiže jednostavna i funkcionalna protočnost za korisnike i posjetitelje te omogućava neometan doživljaj prostora i sadržaja.

Jeste li znali?

Zgrada muzeja u Arheološkom parku Vučedol jest građevina izgrađena na četiri etaže koje su načinom kaskadne gradnje povezane rampama u blagom nagibu te se s ozelenjenim krovom savršeno uklapa u okoliš slavonskog krajolika.

više od200.000

posjetitelja godišnje u novoizgrađenim muzejima

najveći špiljski kompleks u Hrvatskoj  sa duljinom istražnih kanala više od 8.000

metara

Dom za starije osobe u Markuševcu, Zagreb

Investitor
Zagrebački holding d.o.o.

Kategorija
Građevine javne i slične namjene

Lokacija Doma za starije osobe u Markuševcu nalazi se uz ulicu Štefanovec. Parcela je nepravilnog oblika, površine 4019 m2, a teren se uspinje od ulice prema istočnoj strani. Dom je izveden kao slobodno stojeća građevina s ukupno tri etaže, od kojih je jedna podzemna (Po) i dvije nadzemne (prizemlje i 1. kat). Zgrada zauzima središnji dio građevne čestice, a sastoji se od dva krila koja zatvaraju unutrašnje dvorište. Orijentacija svih smještajnih jedinica je južna kako bi primile što više prirodne svjetlosti.

Na južnom dijelu parcele je parkiralište s 21 parkirnim mjestom, od kojih su dva za osobe s invaliditetom. Na sjeverozapadnom rubu parcele je gospodarski, kolni prilaz koji ujedno služi i kao prilaz kolima hitne pomoći i posmrtne pripomoći, te za odvoz otpada. Uz gospodarski prilaz nalazi se niša za smještaj posuda za odvojeno prikupljanje otpada. Glavni pješački prilaz je sa zapadne strane, odnosno s ulice Štefanovec i naglašen je konzolnim istakom južnog krila Doma.

Zbog konfiguracije terena podzemna etaža je ujedno i ulazna etaža. Ona je nešto viših dimenzije kako bi se kuća što više uzdigla te jer su u njoj zajednički prostori kao: restoran, trgovina, ambulanta opće medicine, frizer, kapelica i sl.. Kako bi se izbjegao negativni efekt ukopanog prostora, etaža ima ozelenjen atrij te svijetli ulazni prostor. U podzemnoj etaži se još nalaze: kompletno funkcionalna kuhinja sa kuhinjskim dizalom za vertikalni promet hrane do prostora nadzemnih etaža, spremišta, praonica rublja veličine 70 m² te razne tehničke prostorije. Na istoj etaži je i sklop za oboljele od Alzheimer-ove demencije 4.-tog stupnja usluge, kapaciteta 12 korisnika.
Na prizemnoj etaži se nalazi smještajni prostori za 1. i 2. stupanj usluge ukupnog kapaciteta 41 korisnika (21 korisnik 1. stupnja i 20 korisnika 2. stupnja). Tu se također nalaze prostori uprave Doma te dnevni boravak sa čajnom kuhinjom. Iz zajedničkih prostora se pruža pogled na Medvednicu, park i crkvu.

Prostori 1-og kata služe za smještaj osoba 3. stupnja usluge ukupnog kapaciteta 39 korisnika. Spuštanje na niže etaže se rješava kaskadnim zelenilom uz koje je blago stubište. Uz to, na etaži 1-og kata se nalaze i prostori radne i fizikalne terapije, prostor za medicinsko osoblje, te knjižnica i čitaonica.

 Image

Kontakti

ING-GRAD d.o.o. © 2024, Sva prava pridržana! Politika privatnosti