Poslovne
i stambene
građevine

Image

U mnoštvu stambenih i poslovno-stambenih objekata, tvrtka ING-GRAD izvodila je radove na poslovnim objektima nekih od najvećih i najpoznatijih hrvatskih tvrtki.

Različiti poslovni subjekti iziskuju i različite tipove objekata pa oni variraju od strogo poslovnih uredskih objekata, trgovačkih centara do industrijskih pogona. Kod izgradnje stambenih objekata tvrtka se vodi načelom da kvaliteta i zadovoljstvo budu na najvišoj razini.

Poslovne zgrade

U projektima izgradnje poslovnih i stambenih objekata ističemo sljedeće radove:

Izvedba građevinske jame

Pri gradnji modernih građevina, pogotovo u središtima velikih gradova s velikom koncentracijom drugih objekata u blizini mjesta izgradnje novog objekta, pozornost se prije svega posvećuje sustavu izvedbe i zaštite građevinske jame. Ovaj sustav pruža sigurno temeljenje novoj građevini, kao i zaštitu ostalim postojećim građevinama u blizini.

Jeste li znali?

Poslovno-trgovačka građevina u Savskoj cesti i stambena građevina u Lomničkoj ulici povezane su čak četirima podzemnim etažama u kojima su smještena parkirališna mjesta i spremišta, za što je bilo potrebno izraditi građevinsku jamu i armiranobetonsku dijafragmu te čeličnim stupnjacima osigurati sigurno temeljenje novim objektima i zaštiti susjedne.

Izvedba obrtničkih i instalaterskih radova

Nakon izgradnje, ali i usporedno s izgradnjom osnovne konstrukcije objekta, kreće se s izvedbom obrtničkih i instalaterskih radova te u konačnici i opremanjem objekta. Obrtnički radovi podrazumijevaju žbukanje, izradu glazura, podopolagačke radove, elektroinstalacije, instalacije vodovoda i kanalizacije, grijanja i ventilacije te protupožarne zaštite.

Jeste li znali?

Pri uređenju velike dvorane u zgradi Nacionalne sveučilišne knjižnice u Zagrebu za potrebe predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. izvedeni su radovi ojačanja krovne konstrukcije, sprinkler instalacije i instalacije ventilacije, elektroinstalacije te instalacije grijanja i hlađenja. U dvorani je izvedena i akustična zaštita zvukoupojnim pločama na zidovima prekrivenima dekorativnim drvenim oblogama, a strop je završen visećim zvukoupojnim lamelama.

Uređenje i opremanja objekta

Završno uređenje i opremanje objekta u većini je slučajeva uključeno u proces izgradnje objekta. Razina opremanja i uređenja objekta razlikuje se s obzirom na vrstu i namjenu objekta te zahtjeve i potrebe investitora.

Jeste li znali?

Dom za starije i nemoćne osobe Lašćina u Zagrebu opremljen je specijalnim namještajem, opremom i pomagalima potrebnima za što kvalitetniji smještaj starijih i nemoćnih osoba, s posebnim naglaskom na potrebe osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti. Osim toga, dom je opremljen najsuvremenijom kuhinjskom i ugostiteljskom opremom i strojevima potrebnima za pripremu hrane korisnicima, profesionalnim uređajima za praonicu rublja te drugom opremom, što ovaj dom u trenutku izgradnje čini jednim od najbolje opremljenih domova za starije osobe u Zagrebu.

Uređenje prometnica, parkirališta i okoliša objekata

Završna je faza izgradnje svakog objekta uređenje njegova okoliša, u što ubrajamo uređenje pristupnih i internih prometnica, parkirališta i drugih sadržaja, kao i krajobrazno uređenje. Vanjski se infrastrukturni elementi koji se odnose na distribuciju energenata te vodovod, kanalizaciju i telekomunikacije tako na najbolji način uklapaju u novi okoliš objekta.

Jeste li znali?

Pri uređenju malog trga na Savskoj cesti koji se nalazi između dva objekta na Savskoj i Lomničkoj ulici, smještena je šetnica koja služi kao mjesto povezivanja dvaju objekata i mjesto interne komunikacije. U taj uređeni okolišni prostor moguće je s vremenom dodati sadržaje po želji stanara i korisnika.

ING-GRAD
je do sada radio na

više od35

poslovnih građevina

više od30.000

m2 stambenih objekata

Poslovna zgrada i skladište PLINACRO, Ivanić Grad

Investitor
Plinacro d.o.o.

Kategorija
Poslovne zgrade

Izgradnja upravne zgrade i skladišta u Ivanić Gradu trajala je od kolovoza 2009. do svibnja 2010. Kompleks se sastoji od dviju zgrada, od kojih je upravna izvedena u monolitnim dimenzijama 31,50 x 13,72 m, a izgrađena je kao dvokatni objekt ukupne tlocrtne površine 1796,44 m2.

Pročelje prizemlja i prvog kata zgrade raščlanjeni su kontinuiranim nizom prozorskih otvora s plavim reflektirajućim staklom, dok se na katu ispred prozora cijelom dužinom prostire zavjesa pomičnih limenih panela u svjetloplavoj i zelenoj boji, koji osim dekorativne funkcije imaju i funkciju paravana za zaštitu od sunca. Ti se paneli ponavljaju i na bočnim stranama građevine, također ispred prozora. Ispod krova kontinuirano teče krovni vijenac od plavog lima. Ulazni dio zauzima središnji dio zgrade, otvoren je velikim staklenim površinama s plavim reflektirajućim staklima na oba kata, a do ulaznog dijela pristupa se stubištem s rampom za invalide. Iznad ulaznog dijela nalazi se terasa osigurana metalnom ogradom, a iza nje su prostori ostakljeni plavim reflektirajućim staklom. U upravnoj zgradi smješteni su uredski prostori. Unutrašnjost je dobro osvijetljena, funkcionalna i jednostavna. Zidovi hodnika u donjem dijelu obojeni su u svjetloplavu boju, a u gornjem dijelu umjesto stropa otvoreni su staklenom površinom.

Druga zgrada izvedena je kao prefabricirani objekt i tlocrtnih je dimenzija 88,02 x 15,02 m, ukupne tlocrtne površine 1192 m2. u njoj je smješteno zatvoreno skladište, atomsko sklonište, te dispečerski centar. Dio zgrade namijenjen dispečerskom centru viši je od skladišta, pročelje mu je raščlanjeno u tri reda manjih pravokutnih i kvadratnih prozorskih otvora, obojenih u sivu boju, dok je hala namijenjena skladištu i skloništu niža. Pročelje je bijele boje i ima veće, uzdužne pravokutne prozorske otvore. Vrata skladišta i limeni krov iznad ulaza u dispečerski centar te krovni vijenac izvedeni su od plavog lima, dok su reflektirajuća stakla također plave boje.

 

IZGRADNJA UPRAVNE ZGRADE I SKLADIŠTA KOMPLEKS SE SASTOJI OD DVIJU ZGRADA

Image

Kontakti

ING-GRAD d.o.o. © 2023, Sva prava pridržana! Politika privatnosti