Obnova
kulturne
baštine

Obnova kulturne baštine

Graditeljstvo je djelatnost koja je čovječanstvu ostavila trajno nasljeđe kojem se uvijek iznova imamo priliku diviti.

ING-GRAD je, inspiriran upravo tom činjenicom, osnovan kao građevinska tvrtka čija djelatnost uključuje i specijalizirane radove koji podrazumijevaju: sanaciju i rekonstrukciju spomeničke baštine iznimnog povijesnog i umjetničkog značaja. 

U više od 35 godina rada na obnovi i rekonstrukciji spomeničke baštine koristili smo se svim prednostima suvremenih metoda gradnje, ali i primjenjivali jedinstvena znanja temeljena na tehnikama, vještinama i recepturama starih zanata.

Tvrđave, dvorci i palače

U projektima obnove kulturne baštine ističemo sljedeće radove:

Statička sanacija

Većina građevina kulturne ili graditeljske baštine zidane su zgrade koje su izgrađene od kamenih ili opečnih zidnih elemenata povezanih mortom koji su zbog starosti i neadekvatnog održavanja najčešće u lošem stanju. Stoga je prije obnove i završnog uređenja nužno izvršiti konstruktivnu sanaciju. Kompleksnost sanacije povijesnih građevina uvjetuje nekompatibilnost tradicionalnih i novih gradiva te poštivanje njihova izvornog postojanja, zbog čega se ne preporučuje uporaba armiranog betona. Kao najpovoljnija tehnika za popravljanje i ojačanje takvih konstrukcija pokazalo se injektiranje, odnosno stabiliziranje i zatvaranje pukotina oštećenih zidova injektiranjem specijalnim injekcijskim masama, nanošenjem armiranih cementnih ili epoksidnih obloga na jednu ili obje strane zida te prednapinjanje zidova.

Jeste li znali?

Uređenju i opremanju dvorca Veliki Tabor prethodila je njegova konstruktivna sanacija koja je uključivala statičku sanaciju kamenih zidova i svodova. Napravljeno je 34.250 kom rupa za injektiranje te utrošeno 450.000 kg injekcijske mase, te time stabilizirano i učvršćeno 6.850 m3 kamenih zidova.

Isti su dodatno učvršćeni ugradnjom čeličnih zatega za ojačanje zidova dužine 612 m, što je građevinu ujedno osiguralo i od potresa.

Ugrađeno:
- 1.780,00 m karbonske trake za ojačanje zidova
- 750,00 m2 karbonske mrežice za ojačanje svodova
- 314,00 m3 drvene hrastove građa za krovište i međukatnu konstrukciju
- 142.000 kom crijepa

Utrošeno je više od 300.000,00 radnih sati restauratora, zidara, tesara, strojara, elektičara, konstruktera i drugih

Rekonstrukcija i obnova drvenih konstrukcija krovišta

Krovišta građevina spomeničke baštine u pravilu su drvena krovišta s različitim vrstama pokrova ovisno o tradiciji podneblja u kojem se građevina nalazi. Rekonstrukcija takvih drvenih krovišta podrazumijeva zamjenu pojedinih elemenata ili kompletne konstrukcije novom drvenom građom, najčešće od slavonskog hrasta ili četinara, te zamjenu pokrova.

Jeste li znali?

Na crkvi svetog Marka, simbolu grada Zagreba, izvedena je rekonstrukcija drvenog krovišta građom od ariša, a pokrov zamijenjen novim glaziranim crijepom rađenim prema izvornim fotogeometrijskim nacrtima graditelja Hermanna Bolléa. Novi je crijep, kao i onaj prvobitni, izrađen i dostavljen iz Mađarske.)

Obnova i rekonstrukcija vanjskih i unutarnjih elemenata građevine

Obnova i rekonstrukcija objekta obuhvaća obnovu vanjske fasade, izvođenje profilacija i kamene plastike, izradu drvene stolarije i sve što uključuje vraćanje povijesnog izgleda i izvornog stanja. Radi se prema konzervatorskim smjernicama, zbog čega je obnova i rekonstrukcija objekta duža i zahtijeva specifične materijale, radove i način izvođenja.

Jeste li znali?

Na projektu Muzej Slavonije u Osijeku izvedeni su radovi obnove fasade i pročelja zgrade izradom vapnene žbuke prema izvornoj recepturi. Svi materijali pripremljeni su i proizvedeni na gradilištu. Specifična boja fasade postignuta je prirodnim pigmentima dobivenima od pepela drva ariša.)

Obrtnički radovi na obnovi spomeničke baštine

Nakon izvršene konstruktivne sanacije i vanjskog uređenja građevine obično slijedi niz delikatnih i zahtjevnih obrtničkih radova koji moraju biti izvedeni u duhu i tradiciji graditeljstva podneblja u kojoj se građevina nalazi.

Jeste li znali?

Osim što je prostor Muzeja Sinjske alke uređen i opremljen tako da se suvremena muzejska i druga oprema savršeno uklopi u ambijent stare mletačke zgrade, drvena podna obloga u glavnoj dvorani u kojoj se nalazi prikaz povorke sinjskih alkara u realnoj dimenziji izvedena je zahtjevnom i zanimljivom tehnikom koja dočarava neravnu površinu alkarske staze.

ING-GRAD
je do sada radio na obnovi

više od80

obnovljenih građevina

više od2000

godina starost najstarije obnavljane građevine

Novigradski Lapidarij, zvonik župne crkve sv. Pelagije i Maksima, Novigrad

Investitor
Grad Novigrad

Kategorija
Tvrđave, dvorci i palače

U prizemlju palače Rigo iz razdoblja od 15. do 18. stoljeća smješten je novigradski Lapidarij s jedinstvenom zbirkom od 93 kamena spomenika iz antičkog i srednjovjekovnog razdoblja. Najvažniji su dio zbirke ranosrednjovjekovni kameni spomenici među kojima se ističe Mauricijev ciborij s kraja 8. stoljeća. Jedan je od rijetkih primjera karolinške umjetnosti na ovom području koji govori o ulozi Novigrada kao sjedišta rane franačke uprave u vrijeme Karla Velikog te tako svjedoči o važnosti Istre i Hrvatske u onodobnom zapadnoeuropskom kontekstu. Zvonik župne crkve sv. Pelagija i Maksima podiglo je obiteljsko poduzeće Giorgia Giurca 1883. Taj samostojeći zvonik visok je 45 m i čitav je izgrađen od klesanih kamenih blokova. U donjoj je zoni raščlanjen polukružnim vratima te ojačan kontrafornim zidovima. Tijelo zvonika raščlanjeno je trima uskim prozorima i kvadrantom gradskog sata te trima horizontalnim vijencima. Loža za zvona otvorena je triforama, a iznad nje uzdiže se piramidalna kapa zvonika rađena po uzoru na onu sv. Marka u Veneciji. Na samom vrhu piramide nalazi se kip sv. Pelagija postavljen 1913. izrađen od drva i presvučen brončanim limom.

Skela ukupne visine 42 m, gornjih 13 m prilagođenih obliku piramide zvonika, omogućila je pristup i sanaciju kipa sv. Pelagija na vrhu zvonika. Demontirani su oštećeni kameni blokovi vijenaca piramide i zamijenjeni odgovarajućim odležanim blokovima te injektirana oslabljena mjesta epoksidnom injekcijskom masom. Vanjske površine zidova tornja zaštićene su hidrofobnim premazom.

 

SANACIJA VRHA ZVONIKA ZAMJENA KAMENIH BLOKOVA INJEKTIRANJE OSLABLJENIH MJESTA

Image

Kontakti

ING-GRAD d.o.o. © 2024, Sva prava pridržana! Politika privatnosti