Obnova
kulturne
baštine

Obnova kulturne baštine

Graditeljstvo je djelatnost koja je čovječanstvu ostavila trajno nasljeđe kojem se uvijek iznova imamo priliku diviti.

ING-GRAD je, inspiriran upravo tom činjenicom, osnovan kao građevinska tvrtka čija djelatnost uključuje i specijalizirane radove koji podrazumijevaju: sanaciju i rekonstrukciju spomeničke baštine iznimnog povijesnog i umjetničkog značaja. 

U više od 35 godina rada na obnovi i rekonstrukciji spomeničke baštine koristili smo se svim prednostima suvremenih metoda gradnje, ali i primjenjivali jedinstvena znanja temeljena na tehnikama, vještinama i recepturama starih zanata.

Tvrđave, dvorci i palače

U projektima obnove kulturne baštine ističemo sljedeće radove:

Statička sanacija

Većina građevina kulturne ili graditeljske baštine zidane su zgrade koje su izgrađene od kamenih ili opečnih zidnih elemenata povezanih mortom koji su zbog starosti i neadekvatnog održavanja najčešće u lošem stanju. Stoga je prije obnove i završnog uređenja nužno izvršiti konstruktivnu sanaciju. Kompleksnost sanacije povijesnih građevina uvjetuje nekompatibilnost tradicionalnih i novih gradiva te poštivanje njihova izvornog postojanja, zbog čega se ne preporučuje uporaba armiranog betona. Kao najpovoljnija tehnika za popravljanje i ojačanje takvih konstrukcija pokazalo se injektiranje, odnosno stabiliziranje i zatvaranje pukotina oštećenih zidova injektiranjem specijalnim injekcijskim masama, nanošenjem armiranih cementnih ili epoksidnih obloga na jednu ili obje strane zida te prednapinjanje zidova.

Jeste li znali?

Uređenju i opremanju dvorca Veliki Tabor prethodila je njegova konstruktivna sanacija koja je uključivala statičku sanaciju kamenih zidova i svodova. Kamena građa stabilizirana je i učvršćena injektiranjem specijalnim injekcijskim mortovima te dodatno učvršćena ugradnjom čeličnih zatega, što je građevinu ujedno osiguralo i od potresa.

Rekonstrukcija i obnova drvenih konstrukcija krovišta

Krovišta građevina spomeničke baštine u pravilu su drvena krovišta s različitim vrstama pokrova ovisno o tradiciji podneblja u kojem se građevina nalazi. Rekonstrukcija takvih drvenih krovišta podrazumijeva zamjenu pojedinih elemenata ili kompletne konstrukcije novom drvenom građom, najčešće od slavonskog hrasta ili četinara, te zamjenu pokrova.

Jeste li znali?

Na crkvi svetog Marka, simbolu grada Zagreba, izvedena je rekonstrukcija drvenog krovišta građom od ariša, a pokrov zamijenjen novim glaziranim crijepom rađenim prema izvornim fotogeometrijskim nacrtima graditelja Hermanna Bolléa. Novi je crijep, kao i onaj prvobitni, izrađen i dostavljen iz Mađarske.)

Obnova i rekonstrukcija vanjskih i unutarnjih elemenata građevine

Obnova i rekonstrukcija objekta obuhvaća obnovu vanjske fasade, izvođenje profilacija i kamene plastike, izradu drvene stolarije i sve što uključuje vraćanje povijesnog izgleda i izvornog stanja. Radi se prema konzervatorskim smjernicama, zbog čega je obnova i rekonstrukcija objekta duža i zahtijeva specifične materijale, radove i način izvođenja.

Jeste li znali?

Na projektu Muzej Slavonije u Osijeku izvedeni su radovi obnove fasade i pročelja zgrade izradom vapnene žbuke prema izvornoj recepturi. Svi materijali pripremljeni su i proizvedeni na gradilištu. Specifična boja fasade postignuta je prirodnim pigmentima dobivenima od pepela drva ariša.)

Obrtnički radovi na obnovi spomeničke baštine

Nakon izvršene konstruktivne sanacije i vanjskog uređenja građevine obično slijedi niz delikatnih i zahtjevnih obrtničkih radova koji moraju biti izvedeni u duhu i tradiciji graditeljstva podneblja u kojoj se građevina nalazi.

Jeste li znali?

Osim što je prostor Muzeja Sinjske alke uređen i opremljen tako da se suvremena muzejska i druga oprema savršeno uklopi u ambijent stare mletačke zgrade, drvena podna obloga u glavnoj dvorani u kojoj se nalazi prikaz povorke sinjskih alkara u realnoj dimenziji izvedena je zahtjevnom i zanimljivom tehnikom koja dočarava neravnu površinu alkarske staze.

ING-GRAD
je do sada radio na obnovi

više od70

obnovljenih građevina

više od2000

godina starost najstarije obnavljane građevine

Gradske zidine u prolazu Venecija, Novigrad

Investitor
Grad Novigrad

Kategorija
Tvrđave, dvorci i palače

Sačuvane gradske zidine grada Novigrada svojim se perimetrom manjim dijelom poklapaju s pretpostavljenim rasterom kasnoantičkoga utvrđenog naselja, i to sjeverno i južno od Kopnenih vrata (Porta Terraferma). Okružuju povijesnu jezgru grada smještenu na poluotoku i uglavnom su to srednjovjekovne zidine sa zupčastim kruništem iz sredine 14. stoljeća ojačane okruglim renesansnim kulama. Uz bivša glavna gradska vrata sačuvana je jedna starija četverokutna kula. Uslijed invazija Hrvata i Saracena tijekom srednjeg vijeka zidine su obnavljane i pojačane, ali najvećim su dijelom svoj sadašnji izgled dobile u vrijeme mletačke uprave kad su uvelike popravljane i nanovo građene, o čemu svjedoče i brojni grbovi podestata koji su u njih uzidani. Zidine su djelo domaćih majstora, građene od priklesanog lomljenca s karakterističnom „merlaturom”. U 18. stoljeću stariji se srednjovjekovno-renesansni sklopovi pregrađuju i povezuju u veće barokne cjeline.

Srednjovjekovne zidine u prolazu Venecija nalaze se na vanjskom dijelu poluotoka, uz samu obalu mora i iz 13. su stoljeća, što je vidljivo po istaknutom zupčastom kruništu na vrhu. Po zidinama se nalaze kružne i pravokutne puškarnice te uzidani grbovi podestata.

Sanacija zidina provedena je demontiranjem trošnih kamenih blokova i zamjenom novih kamenih blokova izvedenih prema postojećima. Zidine su injektirane specijalnom injekcijskom smjesom.

 

ZAMJENA KAMENIH BLOKOVA INJEKTIRANJE ZIDINA SPECIJALNOM INJEKCIJSKOM SMJESOM

Image

Kontakti

ING-GRAD d.o.o. © 2023, Sva prava pridržana! Politika privatnosti