Obnova
kulturne
baštine

Obnova kulturne baštine

Graditeljstvo je djelatnost koja je čovječanstvu ostavila trajno nasljeđe kojem se uvijek iznova imamo priliku diviti.

ING-GRAD je, inspiriran upravo tom činjenicom, osnovan kao građevinska tvrtka čija djelatnost uključuje i specijalizirane radove koji podrazumijevaju: sanaciju i rekonstrukciju spomeničke baštine iznimnog povijesnog i umjetničkog značaja. 

U više od 35 godina rada na obnovi i rekonstrukciji spomeničke baštine koristili smo se svim prednostima suvremenih metoda gradnje, ali i primjenjivali jedinstvena znanja temeljena na tehnikama, vještinama i recepturama starih zanata.

Građevine javne namjene

U projektima obnove kulturne baštine ističemo sljedeće radove:

Statička sanacija

Većina građevina kulturne ili graditeljske baštine zidane su zgrade koje su izgrađene od kamenih ili opečnih zidnih elemenata povezanih mortom koji su zbog starosti i neadekvatnog održavanja najčešće u lošem stanju. Stoga je prije obnove i završnog uređenja nužno izvršiti konstruktivnu sanaciju. Kompleksnost sanacije povijesnih građevina uvjetuje nekompatibilnost tradicionalnih i novih gradiva te poštivanje njihova izvornog postojanja, zbog čega se ne preporučuje uporaba armiranog betona. Kao najpovoljnija tehnika za popravljanje i ojačanje takvih konstrukcija pokazalo se injektiranje, odnosno stabiliziranje i zatvaranje pukotina oštećenih zidova injektiranjem specijalnim injekcijskim masama, nanošenjem armiranih cementnih ili epoksidnih obloga na jednu ili obje strane zida te prednapinjanje zidova.

Jeste li znali?

Uređenju i opremanju dvorca Veliki Tabor prethodila je njegova konstruktivna sanacija koja je uključivala statičku sanaciju kamenih zidova i svodova. Napravljeno je 34.250 kom rupa za injektiranje te utrošeno 450.000 kg injekcijske mase, te time stabilizirano i učvršćeno 6.850 m3 kamenih zidova.

Isti su dodatno učvršćeni ugradnjom čeličnih zatega za ojačanje zidova dužine 612 m, što je građevinu ujedno osiguralo i od potresa.

Ugrađeno:
- 1.780,00 m karbonske trake za ojačanje zidova
- 750,00 m2 karbonske mrežice za ojačanje svodova
- 314,00 m3 drvene hrastove građa za krovište i međukatnu konstrukciju
- 142.000 kom crijepa

Utrošeno je više od 300.000,00 radnih sati restauratora, zidara, tesara, strojara, elektičara, konstruktera i drugih

Rekonstrukcija i obnova drvenih konstrukcija krovišta

Krovišta građevina spomeničke baštine u pravilu su drvena krovišta s različitim vrstama pokrova ovisno o tradiciji podneblja u kojem se građevina nalazi. Rekonstrukcija takvih drvenih krovišta podrazumijeva zamjenu pojedinih elemenata ili kompletne konstrukcije novom drvenom građom, najčešće od slavonskog hrasta ili četinara, te zamjenu pokrova.

Jeste li znali?

Na crkvi svetog Marka, simbolu grada Zagreba, izvedena je rekonstrukcija drvenog krovišta građom od ariša, a pokrov zamijenjen novim glaziranim crijepom rađenim prema izvornim fotogeometrijskim nacrtima graditelja Hermanna Bolléa. Novi je crijep, kao i onaj prvobitni, izrađen i dostavljen iz Mađarske.)

Obnova i rekonstrukcija vanjskih i unutarnjih elemenata građevine

Obnova i rekonstrukcija objekta obuhvaća obnovu vanjske fasade, izvođenje profilacija i kamene plastike, izradu drvene stolarije i sve što uključuje vraćanje povijesnog izgleda i izvornog stanja. Radi se prema konzervatorskim smjernicama, zbog čega je obnova i rekonstrukcija objekta duža i zahtijeva specifične materijale, radove i način izvođenja.

Jeste li znali?

Na projektu Muzej Slavonije u Osijeku izvedeni su radovi obnove fasade i pročelja zgrade izradom vapnene žbuke prema izvornoj recepturi. Svi materijali pripremljeni su i proizvedeni na gradilištu. Specifična boja fasade postignuta je prirodnim pigmentima dobivenima od pepela drva ariša.)

Obrtnički radovi na obnovi spomeničke baštine

Nakon izvršene konstruktivne sanacije i vanjskog uređenja građevine obično slijedi niz delikatnih i zahtjevnih obrtničkih radova koji moraju biti izvedeni u duhu i tradiciji graditeljstva podneblja u kojoj se građevina nalazi.

Jeste li znali?

Osim što je prostor Muzeja Sinjske alke uređen i opremljen tako da se suvremena muzejska i druga oprema savršeno uklopi u ambijent stare mletačke zgrade, drvena podna obloga u glavnoj dvorani u kojoj se nalazi prikaz povorke sinjskih alkara u realnoj dimenziji izvedena je zahtjevnom i zanimljivom tehnikom koja dočarava neravnu površinu alkarske staze.

ING-GRAD
je do sada radio na obnovi

više od80

obnovljenih građevina

više od2000

godina starost najstarije obnavljane građevine

Osnovna škola Petra Zrinskog, Zagreb

Investitor
Grad Zagreb

Kategorija
Građevine javne namjene

Zgrada Osnovne škole Petar Zrinski na adresi Krajiška 9 u Zagrebu nastajala je u više faza od 1889. godine do danas, a u nekoliko navrata su u njoj vršene adaptacije - sa i bez odgovarajuće tehničke dokumentacije. Osnovni korpus nastao je 1889. godine nakon velikog potresa u Zagrebu. Škola je nadograđena 1922. godine do visine dva kata.

Sljedeća rekonstrukcija započeta je 1956. i završena 1957. i to po projektu Krunoslava Vitanovića. Tada su školi dodana dva nova krila - sjeveroistočno i jugoistočno oba visine suterena, prizemlja i dva kata. Posljednja dogradnja bila je 2001 godine kad je izgrađena sportska dvorana s pratećim prostorima te je stavljena u funkciju 2005. godine.

Nakon razornog potresa koji je pogodio Zagreb 22. ožujka 2020 godine očevidom je zaključeno da zbog znatnih oštećenja građevina škole nije sigurna za boravak ljudi, kao ni zadržavanje u njenoj neposrednoj blizini. U svrhu potpunog sagledavanja razmjera oštećenja izrađen je geodetski snimak vertikalnosti građevine te je ustanovljeno da postoji značajniji otklon vertikalnosti građevine što upućuje da je došlo ne samo do horizontalnog gibanja objekta nego i do vertikalnog gibanja. Zgrada škole pretrpjela je i druga značajna oštećenja:

  • na svim uzdužnim i poprečnim zidovima evidentirane su horizontalne i dijagonalne pukotine;
  • evidentirane su pukotine na svim nadvojima dužim od 1,2 m;
  • evidentirani su otkloni poprečnih zidova od njihove vertikalne osi za 10-15 cm i najveći otklon u zoni kontakta poprečnog zida i stropne konstrukcije;
  • centralno stubište koje povezuje katove ima otklon od uličnog gabarita škole za više od 10 cm i to je najizraženije na nivou 2. kata.

S obzirom da je zgrada i tijekom povijesti pretrpila izmjene unutar tlocrta - uklonjeni su poprečni zidovi i izmijenjen ulaz, potrebno je intervenirati kako bi se oni ojačali te se postigao zahtijevani stupanj seizmičke stabilnosti. U vidu navedenog, izvest će se betonski zidovi uz ulazno stubište, uključujući i nadogradnju 2. kata. Postojeća nosiva zidna konstrukcija ojačava se s unutarnje strane dodanim armirano betonskim zidovima debljine 15 cm. Zidovi će se i injektirati na mjestu nastalih pukotina, a s unutarnje strane vanjskih zidova izvodi se toplinska izolacija pločama u cilju postizanja toplinske zaštite. Međukatna konstrukcija će se sanirati i ojačati na način da će se zadržati nosiva konstrukcija od čeličnih nosača na koju će se betonirati spregnuta armirano betonska ploča debljine 16 i 20 cm. Oštećeni čelični nosači će se zamijeniti novima. Glavno stubište koje je znatno oštećeno potresom, obnovit će se uz izradu replika stuba postojećeg stubišta. Nova, bočna pomoćna stubišta izvest će se u svrhu evakuacije i zadovoljenja zahtjeva zaštite od požara, od armiranog betona. Drveno krovište će se zamijeniti te će se škola završno urediti za siguran i ugodan boravak školaraca.
Image

Kontakti

ING-GRAD d.o.o. © 2024, Sva prava pridržana! Politika privatnosti