Energetika
i infrastruktura

Image

U više od tri desetljeća iskustva rada na nizu vrlo zahtjevnih energetskih i infrastrukturnih projekata ING-GRAD je u raznovrsnom popisu projekata uspio zaokružiti cijeli proces energetske proizvodnje.

Projekti su to izgradnje, rekonstrukcije, sanacije i dogradnje vjetroelektrana i termoelektrana, elektrana na bio pogon te infrastrukturnih objekata. Na samom kraju energetskog kruga nalazi se i niz benzinskih postaja najveće hrvatske naftne kompanije INA – industrija nafte d.d.

Rad na ovim projektima kompleksan je upravo zbog izazovnog terena koji je u mnogo slučajeva teško dostupan, a radovi obuhvaćaju sve od izgradnje pristupnih cesta i putova do masivnih betona.

Energetika

U projektima energetike i infrastrukture ističemo sljedeće radove:

Geomehanički i zemljani radovi

Geomehanički i zemljani radovi odnose se na izvođenje armiranobetonskih pilota koji se buše u tlu te se armiraju posebnim armaturnim koševima ili čeličnim profilima koji se ugrađuju u bušotine i zapunjavaju betonom. Na taj se način na tlu koje nije povoljno za temeljenje izrađuje skeletna konstrukcija u zemlji koja omogućava nosivost čitavog objekta u nastajanju.

Jeste li znali?

Pri sanaciji mosta na rijeci Dravi u Osijeku izvedena je sanacija kesonskih temelja mosta montažom armiranobetonskih panela – talpi, podvodnim betoniranjem betonskom masom spravljenom prema posebnoj recepturi i injektiranjem temeljnog tla mikrobetonom.

Izgradnja armiranobetonskih, čeličnih i drugih konstrukcija

Konstrukciju objekta možemo nazvati njegovim skeletom. Klasična i najviše zastupljena jest armiranobetonska konstrukcija, dok se čelična konstrukcija upotrebljava pri izgradnji velikih hala ili proizvodnih pogona jer omogućuje bržu i lakšu izgradnju.

Jeste li znali?

Akumulator topline HEP TE-TO Zagreb čelični je spremnik promjera 24 m i visine plašta od 47,5 do 50,12 m, za koji je izgrađena temeljna armiranobetonska ploča promjera 27 m i debljine 2 m oslonjena na 69 armiranobetonskih pilota duljine 20 m.

Izvedbe kanalizacijskih sustava

Kod izvedbe kanalizacijskih sustava riječ je o takozvanim linijskim objektima koji se razlikuju od gradnje klasičnih građevinskih objekata. Objekti su to koji se kontinuirano razvijaju na zadanim trasama u najčešće naseljenim područjima te podrazumijevaju, osim izgradnje same trase, izgradnju popratnih objekata, gravitacijskih i tlačnih kolektora te sanaciju prometnica oštećenih tijekom radova.

Jeste li znali?

Projekt proširenja kanalizacijske mreže grada Poreča sadržavao je izgradnju 64 km kanalizacijskog sustava, gravitacijskih i tlačnih kolektora te sanaciju prometnica.

Izvedba prometne infrastrukture

Kod izgradnje infrastrukturnih i energetskih objekata potrebno je osigurati pristup gradilištu i samom objektu pa se u tom slučaju grade privremene makadamske pristupne ceste koje nastaju prvenstveno za dovoz i odvoz materijala, protok opreme i ljudi, a u konačnici se uređuju kao trajna prometna infrastruktura novoizgrađenih objekata.

Jeste li znali?

Izgradnji vjetroelektrana Korlat, Lukovac i Zelengrad prethodilo je trasiranje i izgradnja više kilometara pristupnih cesta na teško pristupačnom i zahtjevnom terenu Dalmatinskog zaleđa.

ING-GRAD
je do sada radio na

više od50

energerskih i infrastrukturnih projekata

više od 330

MW obnovljive energije

HEP akumulator topline TE-TO Zagreb

Investitor
HEP proizvodnja d.o.o.

Kategorija
Energetika

U sklopu pogona TE-TO Zagreb gradilo se postrojenje akumulatora topline. Akumulator topline čelični je spremnik promjera 24 m i visine plašta od 47,50 m do 50,12 m. Temeljna konstrukcija čeličnog spremnika akumulatora topline sastoji se od armiranobetonske kružne ploče oslonjene na 69 armiranobetonskih pilota. Piloti su tlocrtno raspoređeni na četiri koncentrična prstena (kružnice).Temeljna ploča promjera je D = 27 m i debljine d = 200 cm. Ispod čeličnog stubišta temeljna ploča ima pravokutnu istaku tlocrtnih dimenzija oko 3,40 x 6,5 m koja se oslanja na dva pilota. Svi piloti promjera su 1 m i duljine 20 m. U sklopu postrojenja grade se i pumpna stanica i stupovi vrelovoda novog postrojenja. Zgrada pumpne stanice prizemna je, pravokutnoga tlocrtnog oblika dimenzija 20,36 x 11,59 m, ukupne visine 8,56 m mjereno od kote uređenog terena. Trasa vrelovoda spaja dio od nove pumpne stanice do postojećeg bloka C i od nove pumpne stanice do spremnika akumulatora topline.

 

IZGRADNJA POSTROJENJA AKUMULATORA TOPLINE ČELIČNI SPREMNIK PROMJERA 24 m

Image

Kontakti

ING-GRAD d.o.o. © 2023, Sva prava pridržana! Politika privatnosti