Menu
Tablet
Mobile

Most Monumenti – sv. Katarina

Most koji povezuje poluotok Monumenti i otok Sv. Katarina dugačak je 233,95 metara, a sastoji se od dvadeset i jednog raspona dužine od 6,95 metara do 8,10 metara, ukupne širine 4,50 metara. Sama rekonstrukcija mosta sastojala se od izrade novih pilota promjera 50 centimetara i skrivene nove horizontalne AB konstrukcije unutar gabarita postojećeg mosta uz kompletno učvršćenje izvorne AB konstrukcije. Izvedena je i nova kolnička ploča širine 6,0 metara, koju čini kolnik širine 5 metara te zaštitni rubnjaci sa obje strane mosta. Prilikom izvođenja radova, sam pristup izvedbi je bio otežan iz jednostavnog razloga što se objekt nalazi neposredno iznad mora, a većina radova sanacije se morala izvoditi sa pontona.


Most Monumenti – sv. KatarinaSjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600