Menu
Tablet
Mobile

Infrastruktura

Izgradnja kvalitetne infrastrukture temelj je razvoja svakog društva i države. Infrastrukturni projekti su važan segment djelovanja tvrtke ING-GRAD. Od utemeljenja pa do danas tvrtka je sudjelovala u nizu važnih infrastrukturnih projekata diljem Hrvatske uključujući izgradnju kanalizacijskih sustava, prometne infrastrukture, mostogradnju i druge projekte.

Most na rijeci Dobri Jarča Polje, Karlovac

Stanje ovog mosta zahtijevalo je temeljitu sanaciju i rekonstrukciju. Hidromehaničkim razaranjem uklonjeni su stari i trošni dijelovi, obnovljeni armiranobetonski vijenac i staze, čelični rubnjaci i ograda, te izgrađena nova kolnička konstrukcija mosta.


Brane na rijeci Korani, Karlovac

Tijekom domovinskog rata oštećene su brane na rijeci Korani u Karlovcu i u Turnju. Bilo je nužno izvesti sanaciju slapa i ustave, te brane i praga. Sanacija se sastojala od hidromehaničkog čišćenja i odstranjivanja oštećenih dijelova, zatim injektiranja bušotina i obrade pukotina i kratera specijalnim reparaturnim mortovima. Radovi su izvedeni u zahtjevnim i iznimno teškim uvjetima za rad na plutajućim radnim platformama uz umjetno snižavanje i održavanje vodene razine.
Most na rijeci Dravi, Osijek

Izvedena je sanacija kesonskih temelja mosta montažom armiranobetonskih panela-talpi, podvodnim betoniranjem betonskom masom spravljenom prema posebnoj recepturi i injektiranjem temeljnog tlamikrobetonom. Cjelovitost je postignuta uređenjem - taljenjem riječnog korita oko temeljnog mosta.


Most na rijeci Dravi, Osijek

Most na rijeci Mrežnici, Oštarije

Noviji betonski most saniran je i rekonstruiran. Sanacija rasponske konstrukcije izvršena je: čišćenje površine sustavom hidrorazaranja, ugradnjom sanacijskog morta spravljenog na gradilištu, ugradnjom specijalnog betona na bazi dijabaz agregata, čeličnih i propilenskih vlakana, te aditiva u ploču kolnika.


Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600