Menu
Tablet
Mobile

II. dio plinovodnog sustava Lika – Dalmacija, Nadzemni objekti MCS Vrhovine, BS Ramljani, MCS Gospić

Nadzemni objekti (MCS Vrhovine, BS Ramljani, MCS Gospić) dio su II. dijela plinovodnog sustava Like i Dalmacije od BS Josipdol do MCS Gospić. Izgradnja nadzemnih objekta uključivala je sve građevinske radove na izradi platoa (u usjecima i nasipima), izradu ab temelja za plinovodne cijevi i prateću opremu, izradu pristupnih putova, opločenje, izradu asfaltnih cestovnih površina te postavu zaštitnih ograda i kontejnerskih objekata za nadzor i upravljanje.


II. dio plinovodnog sustava Lika – Dalmacija, Nadzemni objekti MCS Vrhovine

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600