Menu
Tablet
Mobile

Spremnički prostor hidrocreakinga u INA RNR Rijeka

U okviru projekta izgradnje spremničkog prostora hidrokrekinga u INA – Rafinerija nafte Rijeka, tijekom 2010.g. izvedeni su radovi ab temelja kružnog oblika za čelične spremnike s pripadajućim čeličnim tankvanama, te je usporedno izvedena zaštita stijenskihpokosa i ojačanje temeljnog tla.


Spremnički prostor hidrocreakinga u INA RNR

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600