Menu
Tablet
Mobile

Hidroelektrana Rama, Rama, Bosna i Hercegovina

Visoka tehnologija, oprema i materijali korišteni su na radovima sanacije čvorišta vodostaja i vertikalnog okna hidroelektrane Rama.
Sanacija betonske konstrukcije izvedena je ugradnjom štapnih sidara, injektiranjem i brtvljenjem specijalnih materijala. Na teško pristupačnom terenu za radnike i mehanizaciju izgrađeno je 9500 m3 teške nosive skele. Izgrađena je i skela u samom oknu i radne platforme koje su omogućavale pristup zonama sanacije.


Hidroelektrana Rama

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600