Menu
Tablet
Mobile

Projekt Vučkovec

Tvrtka ING-GRAD d.o.o. je izvodila građevinsko – obrtničke i zemljane radove na izgradnji postrojenja, tehnoloških cjevovoda i kabela na eksploatacijskom polju ugljikovodika Vučkovec. Postrojenja na eksploatacijskom polju ugljikovodika Vučkovec su: bušotinski radni prostor BRP VUČ-3, bušotinski radni prostor BRP VUČ-1/5 i ČVOR VUČKOVEC. Tehnološki cijevovodi i kabeli na eksploatacijskom polju ugljikovodika Vučkovec su: priključni cjevovodi i kabeli od BRP VUČ-3 do BRP VUČ-1/5, tehnološki cjevovodi i kabeli od BRP VUČ-1/5 do ČVORA VUČKOVEC i tehnološki cjevovodi i kabeli od ČVORA VUČKOVEC do ČVORA MEĐIMURJE.

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600