Menu
Tablet
Mobile

Kogeneracijsko postrojenje BE-TO Sisak

Izgradnja kogeneracijskog postrojenja na drvnu biomasu snage 3 MWe/10 MWt. BE-TO Sisak. Namjena građevine je kogeneracijsko postrojenje na drvnu biomasu. Kogeneracijsko postrojenje je namijenjeno za proizvodnju električne, toplinske energije za grijanje i pare za industriju. Postrojenje BE-TO Sisak sastoji se od pogonske zgrade (zgrada kotlovskog postrojenja, generatora, turbine s pratećim prostorijama), dnevnog spremnika biomase, natkrivenih skladišta, otvorenog skladišta, spremnika demineralizirane vode, internih prometnica, manipulativnih površina, te popratnih cjevovoda i instalacija.


Kogeneracijsko postrojenje BE-TO Sisak

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600