Menu
Tablet
Mobile

Energetika

ING-GRAD je sudjelovao u nizu zahtjevnih energetskih projekata, što uključuje izgradnju vjetroelektrana, elektrana na Bio pogon, termoelektrana, izgradnju i rekonstrukciju plinske mreže i drugih. Sve veće ulaganje u obnovljive izvore energije u Hrvatskoj, omogućilo je tvrtki ING-GRAD dokazivanje i u tom dijelu poslovanja. Predanost i kvaliteta je ono što je najbitnije u ovako zahtjevnim projektima.

Vagon punilište INA rafinerija nafte Sisak

Sudjelovanje Ing-Grad d.o.o. u projektu rekonstrukciju i modernizacije željezničkog punilišta i istovarne instalacije u krugu Ina rafinerija nafte Sisak, obuhvatilo je izvedbu armirano-betonske konstrukcije industrijskog kolosjeka, izvedbu pilota i konstrukcije punilišta, pumpaonice i slop rezervoara, te građevinske i obrtničke radove na pratećim objektima i trafostanici.


HEP akumulator topline TE-TO Zagreb

U sklopu Pogona TE-TO Zagreb gradi se postrojenje Akumulatora topline. Akumulator topline je čelični spremnik promjera 24m i visine plašta od 47,50 m do 50,12 m. Temeljna konstrukcija čeličnog spremnika akumulatora topline sastoji se od armiranobetonske kružne ploče oslonjene na 69 armiranobetonskih pilota. Piloti su tlocrtno raspoređeni na četiri koncentrična prstena (kružnice).Temeljna ploča promjera je D=27 m i debljine d=200 cm.Ispod čeličnog stubišta temeljna ploča ima pravokutnu istaku tlocrtnih dimenzija cca 3.40 x 6.5 m koja se oslanja na 2 pilota.Svi piloti promjera su 1m i duljine 20m. U sklopu postrojenja gradi se još i pumpna stanica i stupovi vrelovoda novog postrojenja. Zgrada pumpne stanice je prizemna, pravokutnog tlocrtnog oblika dimenzija 20,36 m x 11,59 m, ukupne visine 8,56 m mjereno od kote uređenog terena. Trasa vrelovoda spaja dio od nove pumpne stanice do postojećeg bloka C i od nove pumpne stanice do spremnika akumulatora topline.


HEP akumulator topline

Termoelektrana HEP Sisak Blok C, Sisak

Kao član konzorcija Ing-grad d.o.o. sudjeluje u izgradnji GLAVNOG POGONSKOG OBJEKTA (GPO) kombi kogeneracijske elektrane snage 230 Mwe/50MWth, Blok C, TE Sisak.
Izvodi radove plitkog i dubokog temeljenja, amirano-betonske konstrukcije zgrada i turbinskih stolova te ostale građevinske radove visokogradnje, okoliša i infrastrukture.


Termoelektrana HEP Sisak

Hidroelektrana Rama, Rama, Bosna i Hercegovina

Visoka tehnologija, oprema i materijali korišteni su na radovima sanacije čvorišta vodostaja i vertikalnog okna hidroelektrane Rama.
Sanacija betonske konstrukcije izvedena je ugradnjom štapnih sidara, injektiranjem i brtvljenjem specijalnih materijala. Na teško pristupačnom terenu za radnike i mehanizaciju izgrađeno je 9500 m3 teške nosive skele. Izgrađena je i skela u samom oknu i radne platforme koje su omogućavale pristup zonama sanacije.


Hidroelektrana Rama

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600