Menu
Tablet
Mobile

Farma muznih krava

Radovi na kompleksu ukupne površine 15.809 m2 uključivali su građevinske, obrtničke i instalaterske radove koji su izvođeni tijekom 2016. i 2017. godine. Rezultat je jedna od najsuvremenijih farmi muznih krava u Hrvatskoj, a čine ga staja, gnojovka, izmuzište s laktofrizom, kompresorska stanica, ured veterinarskog tehničara i tehnologa, sanitarni čvorovi, spremišta, uredski prostori i niz drugih sadržaja.


Farma muznih kravaSjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600