Menu
Tablet
Mobile

Arheološki park Vučedol, Vukovar

ING-GRAD d.o.o. kao glavni izvođač građevinskih i obrtničkih radova sudjeluje u Projektu istraživanja, obnove i revitalizacije kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol koji najvećim dijelom financira Razvojna banka Vijeća Europe (CEB – Councilof Europe Development Bank) te Hrvatska vlada. Radovi na arheološkoj lokaciji Vučedol izvedeni su u razdoblju od kolovoza 2009. do rujna 2012.godine.
Vučedol se nalazi na desnoj obali Dunava, 4,5 km nizvodno od središta Vukovara. Arheološko turistički park i zgrada muzeja Vučedol prostire se na nešto više od 8 hektara, a teren je pokriven šumom i vinogradima. Projekt Vučedol, projektanta Gorana Rake iz zagrebačke Radionice arhitekture d.o.o., obuhvatio je izgradnju nove muzejske zgrade savršeno uklopljene u prirodni okoliš, obnovu Vile Streim (teško oštećene u Domovinskom ratu), njezino uređenje za potrebe istraživačkog centra te izgradnju objekta Radionice starih zanata i rekonstrukciju Megarona – vučedolske akropole na mjestu metalurške radionice svetišta u izvornom obliku.


radovi na kompleksu
završeni kompleks

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600