Menu
Tablet
Mobile

Palača Landesman, Vukovar

Palača Landesman se nalazi u urbanistički zaštićenoj cjelini Vukovara, u ulici V. Nazora br. 3. Izgrađena je 1892. g. za obitelj Landesmann u neorenesansnom slogu i ima status zaštićenog kulturnog dobra. Početkom stoljeća palača je bila u najmu državne pošte, kasnije su u njoj bile smještene razne javne službe. Tijekom Domovinskog rata palača je gotovo potpuno uništena kao i dvorišni objekt koji je služio za prateći sadržaj (kotlovnicu, garažu i stan za domara) i koji je zbog oštećenja morao biti srušen. Ulična je zgrada rekonstruirana, izvelo se novo pročelje kojemu su vraćeni svi dekorativni elementi kao i elementi manufakturne plastike, a dograđena joj je i dvorišna zgrada s kojom je palača fizički povezana. Zgrade danas služe kao uredski i pomoćni prostori Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Jednostavno izduženo ulično pročelje je artikulirano uskim, pravokutnim prozorskim otvorima koji su u parovima od dva i tri odijeljeni lezenama, a u prizemlju se još nalazi i široki polukružni portal. Dvorišno je pročelje u središnjem dijelu otvoreno širokim lukovima, a u završnom dijelu uskim, pravokutnim prozorskim otvorima.
Na palači Landesman koja je obnovljena u okviru obnove spomenika kulture i objekata javne namjene u Vukovaru tijekom 2006. i 2007. godine izvršeni su radovi rekonstrukcije, dogradnje, uređenja i opremanja poslovnog prostora Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Područne službe u Vukovaru u skladu s pravilima konzervatorsko-restauratorske struke.


Palača Landesman

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600