Menu
Tablet
Mobile

Stari grad Samobor, Samobor

Plemićki Stari grad Samobor su podigle pristaše kralja Otokara II. na brdu Tepec u razdoblju od 1260 – 1264. godine iznad samoborskog trgovišta, da bi na tom mjestu ojačali staru granicu. Tlocrt grada je nepravilan i razveden, a sastoji se od tri dijela od kojih je središnji dio s gradskom jezgrom najstariji. Na jugoistočnom dijelu jezgre nalazi se i visoka branič kula, jedini znatniji ostatak najstarije Otokarove faze gradnje, a po njoj se ovaj grad i razlikuje od ostala dva plemićka grada u okolici, Okića i Lipovca od kojih je on najveći. Uz ovu kulu nalazi se polukružna kula sa zanimljivom kapelom sv. Ane iz trećeg desetljeća 16. st. na prvom katu trokatne kule. S vremenom se jezgra prema sjeveru širi u izduženo trapezoidno dvorište okruženo jakim obrambenim zidom s peterokutnom baterijskom kulom na krajevima. S južne je strane posljednja izgrađena trokatna kuća. Značajnije pregradnje zbile su se u trećem desetljeću 16. st., a najveće u 17. i 18. st. te se tada u jezgri formira dvorište palasa s pročeljima od rastvorenih trijemova, a unutrašnjost se bogato oprema. Krajem 18. st. vlasnici napuštaju grad.
U sklopu projekta konsolidacije i prezentacije Staroga grada Samobora do sada su izvedeni radovi obnove zidina kapele. S obzirom na spomeničke značajke i otežane uvjete rada zbog složenosti okomitog i vodoravnog transporta projekt je vrlo zahtjevan. Radovi zidanja kamenog zida, po strukturi jednakog izvornom stanju, tražili su angažiranje visokokvalitetnih zanatlija. Pri zidanju korišten je očišćeni kamen iz urušenja, bijeli cement i gašeno vapno.


Stari grad Samobor

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600