Menu
Tablet
Mobile

Palača Garbas (Grbac)-Cellebrini, Rijeka

Barokni kompleks kuće Garbas (Grbac)-Cellebrini graditelja GiovannijaMatticha, sastavljen je od više objekata. Gradnja ovog kompleksa trajala je od 16 – 19. st. Ima unutrašnji atrij s baroknom cisternom koji je s tri strane okružen trijemovima sa širokim segmentnim lukovima na prvom katu, te jednostavnom drvenim stupovima pod strehom na drugom katu. Fasada je raščlanjena pravokutnim prozorskim otvorima te istaknutim razdjelnim vijencem koji je obojen u crnu i obrubljen crvenom bojom. Ta se polikromija ponavlja i na vijencima atrija te na kutevima ulične fasade gdje su rubnici bojani u crnom bojom i obrubljeni crvenom u imitaciji klesanaca duž kuteva, te predstavljaju najstariji primjer fasadnog slikarstva u Rijeci. Pod samim krovom, fasada je na samom vrhu oslikana motivom meandara.
Za potrebe Konzervatorskog odjela u Rijeci rekonstruirana je i restaurirana barokna palača Garbas. Unutarnji prostori oplemenjeni su prvoklasnom stolarijom radioničke izrade od kvalitetnog ariša, a središnjim komunikacijskim prostorom dominira ostakljeno dizalo.


Palača Garbas

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600