Menu
Tablet
Mobile

Gradske zidine u prolazu Venecija, Novigrad

Sačuvane gradske zidine grada Novigrada svojim se perimetrom, manjim dijelom poklapaju s pretpostavljenim rasterom kasnoantičkog utvrđenog naselja i to sjeverno i južno od Kopnenih vrata (Porta Terraferma). Okružuju povijesnu jezgru grada smještenu na poluotoku i uglavnom su to srednjovjekovne zidine sa zupčastim kruništem iz sredine 14. st. ojačane okruglim renesansnim kulama. Uz bivša glavna gradska vrata sačuvana je jedna starija četverokutna kula. Uslijed invazija Hrvata i Saracena tijekom srednjeg vijeka zidine su obnavljane i pojačane, ali najvećim su dijelom svoj sadašnji izgled dobile u vrijeme mletačke uprave kad su uvelike popravljane i nanovo građene o čemu svjedoče i brojni grbovi podestata koji su u njih uzidani. Zidine su djelo domaćih majstora, građene od priklesanoglomljenca s karakterističnom "merlaturom". U 18. st. stariji se srednjovjekovno-renesansni sklopovi pregrađuju i povezuju u veće barokne cjeline.
Srednjovjekovne zidine u prolazu Venecija nalaze se na vanjskom dijelu poluotoka, uz samu obalu mora i iz 13. su stoljeća, što je vidljivo po istaknutom zupčastom kruništu na vrhu. Po zidinama se nalaze kružne i pravokutne puškarnice te uzidani grbovi podestata.
Sanacija zidina izvršena je demontiranjem trošnih kamenih blokova i zamjenom, novim kamenim blokovima prema postojećim, injektiranje zidina izvršeno je specijalnom injekcijskom smjesom.


Gradske zidine u prolazu Venecija

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600