Menu
Tablet
Mobile

Palača Moise, Cres

2015. godine započeti su opsežni radovi na rekonstrukciji, sanaciji i kompletnom unutarnjem uređenju patricijske gradske kuće – palače Moise u Cresu. Palača smještena unutar povijesne jezgre grada Cresa, guste blokovske izgradnje, zatečena je u izuzetno lošem stanju. Namjera projekta je ovu iznimno vrijednu renesansu građevinu staviti u funkciju i prilagoditi ju javnim potrebama, pritom poštujući tradiciju i funkciju prostora, te strogo kontrolirajući unošenje novih struktura i sadržaja koristeći tradicijske oblike i materijale. Projekt je financiran sredstvima Europske unije.


Palača Moise na Cresu

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600