Menu
Tablet
Mobile

Novigradski Lapidarij, zvonik župne crkve sv. Pelagije i Maksima, Novigrad

U prizemlju palače Rigo iz 15 – 18. st. smješten je novigradski Lapidarij s jedinstvenom zbirkom od 93 kamena spomenika iz antičkog i srednjovjekovnog razdoblja. Najvažniji dio zbirke su ranosrednjovjekovni kameni spomenici među kojima se ističe Mauricijev ciborij s kraja 8.st. Jedan od rijetkih primjera karolinške umjetnosti na ovom području koji govori o ulozi Novigrada kao sjedišta rane franačke uprave u vrijeme Karla Velikog, te time svjedoče o važnosti Istre i Hrvatske u onodobnom zapadnoeuropskom kontekstu. Zvonik župne crkve sv. Pelagija i sv. Maksima podiglo je obiteljsko poduzeće GiorgiaGiurca 1883.godine. Taj samostojeći zvonik visok je 45 m i čitav je izgrađen od klesanih kamenih blokova. U donjoj je zoni raščlanjen polukružnim vratima te ojačan kontrafornim zidovima. Tijelo zvonika raščlanjeno je trima uskim prozorima i kvadrantom gradskog sata te trima horizontalnim vijencima. Loža za zvona otvorena je triforama, a iznad nje uzdiže se piramidalna kapa zvonika rađena po uzoru na onu sv. Marka u Veneciji. Na samom vrhu piramide nalazi se kip sv. Pelagija postavljen 1913. godine izrađen od drveta i presvučen brončanim limom.
Skela ukupne visine 42 m, gornjih 13 m prilagođena obliku piramide zvonika omogućila je pristup i sanaciju kipa sv. Pelagija na vrhu zvonika. Demontirani su oštećeni kameni blokovi vijenaca piramide i zamijenjeni odgovarajućim odležanim blokovima te injektirana oslabljena mjesta epoksidnom injekcijskom masom. Vanjske površine zidova tornja zaštićene su hidrofobnim premazom.


Novigradski Lapidarij

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600