Menu
Tablet
Mobile

Dvorac Odescalchi – Muzej grada Iloka, Ilok

Dvorac Odescalchi koji se nalazi na zapadnom dijelu utvrđenog grada Iloka zapravo je pregrađeni srednjovjekovni palas Nikole Iločkog, hrvatskog bana i kralja Bosne. Sagrađen je u prvoj polovini 15. st. i najznačajnija je stambeno-reprezentativna građevina u srednjovjekovnoj Slavoniji i Srijemu. U prvoj polovini 16. st. Ilok osvajaju Turci, a nakon protjerivanja Turaka, austrijski car Leopold I. daruje dvorac 1697. Liviju Odescalchiju zbog velikog doprinosa Pape Inocenta XI. Odescalchija, ali i njegove obitelji u ratu za oslobođenje od Turaka. Dvorac ostaje u njihovom posjedu do 1945. godine u funkciji ljetnikovca.
Palas Nikole Iločkog izgrađen je u prijelaznom gotičko-renesansnom stilu kao dvokatna utvrđena gradska citadela kvadratnog samostanskog tlocrta s unutrašnjim dvorištem, pomoćnim prostorijama, reprezentativnom viteškom dvoranom sa svodovima, emporom i stambenim prostorijama kralja Nikole. U vrijeme turske vladavine palas je razaran i zapušten, krajem 17. st. Srušeno je sjeverno krilo i sve prostorije unutar utvrde. Početkom 18. st. Knezovi Odescalchi kreću u obnovu dvorca: kvadratni je tlocrt preinačen, dvorac biva barokiziran, a na dvorišnom pročelju južnog krila u sve tri etaže dograđen je arkadni trijem izgrađen nadžbuknom opekom što je svojstveno rimskoj arhitektonskoj kulturi. U 19. st. je u južnom krilu dvorca izgrađeno središnje stubište s ulaznom altanom, obnovljeno je krovište, a sva su pročelja objedinjena u duhu historicizma, koji se očituje u simetričnom rasporedu otvora na fasadama i nedostatku dekoracije, naglašenim uglovnim završecima, stiliziranom bugnatom u prizemlju, visećim slijepim arkadama ispod fasadnog vijenca, razdjelnim vijencima katova na pročelju, te istaknutim nadprozornicama.
Danas je dvorac dvokatna trokrilna građevina s tlocrtom u obliku slova „U“, otvorenim prema Dunavu čiji su zidovi, temelji i svodovi građeni opekama, dok su stropovi i krov drvene konstrukcije, a pokrov je rađen biber crijepom.
Opsežna konzervatorsko-restauracijska, geomehanička i konstrukcijska istraživanja provedena na dvorcu Odescalchi započeta su 2000. godine i prethodila su radovima na obnovi koja je još u tijeku. U nju su uključeni statičko saniranje objekta, čija se nosiva konstrukcija slegnula uslijed djelovanja vode, obnova čitave krovnog pokrova i limarije, restauracija i rekonstrukcija uništenih dijelova u skladu s pravilima konzervatorsko-restauracijske struke, sanacija pročelja i interijera, te uređenje i adaptacija same unutrašnjosti.


Dvorac Odescalchi

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600