Menu
Tablet
Mobile

Dvor Veliki Tabor, Desinić

Srednjovjekovni grad koji su vjerojatno podigli Ratkaji nakon što su postali vlasnici dijela Zagorja 1502. godine. Naknadno je okružen ziđem s četiri široke polukružne kule. Gornji kat je istaknut na nizu konzola. Grad nije znatnije pregrađivan pa je zadržao svoje izvorno obličje. Na zidinama su sačuvani kasnogotički i renesansni detalji: klesarski grb i znakovi, bifora, erkeri, dvokatni arkadni trijemovi u dvorištu.
U prvoj fazi radova izvedena je sanacija monolitnih stupova s kapitelima i bazama koji su imali znatna oštećenja. Na galeriji su sanirani svod i podne plohe opekom starog formata po uzoru na postojeću. Rekonstruirana je krovna konstrukcija hrastovom građom. Zatim su izvršeni radovi prezentacije peterokutne kule Palasa koji su uključivali statičku sanaciju, rekonstrukciju hrastovog krovišta te sanaciju pročelja. U tijeku su radovi interijera sjevernog krila i kula A, B, C i D.


Velik Tabor

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600