Menu
Tablet
Mobile

Tvrđave, dvorci, palače

Tvrtka ING-GRAD d.o.o. obavila je niz radova na sanaciji, restauraciji i konzervaciji  spomeničke i kulturne baštine u svim dijelovima Hrvatske. Investitori su uvažene državne i crkvene ustanove i institucije kao Ministarstvo kulture RH, Hrvatski restauratorski zavod, Konzervatorski odjeli u Osijeku, Splitu, Rijeci, Arheološki muzej u Puli, Hrvatski državni arhiv, Nadbiskupija zagrebačka, Đakovačka i Srijemska biskupija, Biskupski ordinarijat u Požegi, Riječka nadbiskupija, Biskupski ordinarijat u Poreču, župe, općinska i gradska poglavarstva, te drugi naručitelji. Radovi obuhvaćaju sakralnu arhitekturu, povijesne zgrade, te građevine kao što su tvrđave, dvorci i palače. Ove građevine, s obzirom na svoje povijesno i umjetničko značenje,  zahtijevaju poseban pristup i odnos u radu, osobito kada dobivaju novu namjenu prilagođenu suvremenim zahtjevima korisnika i naručitelja. U radovima se, gdje god je to moguće,  primjenjuju jedinstvena znanja koje se temelje na poznavanju starih tehnika, umijeća, vještina i receptura. 

Fotografijama cjelina i detalja prikazane su odabrane građevine na kojima je radila tvrtka. Uz fotografije su navedeni podaci o povijesnoj, kulturnoj i spomeničkoj važnosti građevine, te podaci o zahvatima i posebnostima u izvedenim radovima.

Kompleks dvorca Eltz, Vukovar

Dvorac Eltz jedan je od najreprezentativnijih objekata baroknog razdoblja na hrvatskom tlu; gradi ga 1749-51. grof Anselmo Kazimir Eltz. Kompleks prolazi kroz niz pregradnji od kojih je najznačajnija ona u duhu historicizma s kraja 19. i početka 20. st. koja kompleksu daje njegov konačan izgled, a izvodi ju bečki arhitekt Viktor Siedek.
U ratnim razaranjima Vukovara od 1991. do 1995. godine građevine u sklopu vlastelinstva Eltz gotovo su potpuno oštećene te je izvedena kompletna rekonstrukcija i sanacija sjevernog dijela ovog kompleksa (Veliki dvor, paviljon za goste, zgrada tehnike, kolnica, sjemenarska stanica (Zbirka Bauer), vodotoranj-vidikovac, vrtlareva kuća, vratareva kuća). Objekti su statički sanirani i uklonjeni su svi nestabilni dijelovi. Uslijedila je rekonstrukcija krovišta kvalitetnom hrastovom građom i biber crijepom, izrađene su nove žbuke i fasade, a potom su započeti radovi na unutrašnjem i vanjskom uređenju.Nakon završetka prve faze rekonstrukcije i uređenja Velikog dvora - glavnog objekta kompleksa Eltz, od jeseni 2012. i tijekom 2013. g. sukladno projektu, pristupilo se izvedbi radova na stalnom postavu Gradskog Muzeja Vukovar u Velikom Dvoru. Rekonstrukcija je uključivala i uređenje ostalih objekata kompleksa: Zgrada kolnice, Sjemenarska postaja – zbirka Bauer, Toranj – Vidikovac i Vrtlareva kuća, te radovima pejzažnog uređenja perivoja.


radovi na dvorcu
završeni kompleks

Tvrđava Peovica – Mirabel(l)a, Omiš

Srednjovjekovna tvrđava na litici iznad grada, na strmim padinama Biokova, nastala je u vrijeme samostalne komune Omiš prije nego je tim područjem zavladala Venecija.
Sondiranjem i injektiranjem kamenoga ziđa specijalnom injekcijskom smjesom izvedena je statička sanacija objekta. Djelomično prezidavanje zidova tvrđave kamenim materijalom identičnim postojećem, zahtijevalo je izradu i postavljanje teške nosive skele na cijelom oplošju objekta na izrazito nepristupačnom i zahtjevnom terenu.


Kurija Janković, Pakrac

Vlastelinski stambeni objekt koji je ujedno i središnja zgrada gospodarskog imanja. Barokna jednokatnica sagrađena je u razdoblju od 1728. do 1745. godine uz nekadašnji glavni, ujedno i sajmišni trg. U zgradi je danas smještena glazbena škola.
Zgrada je rekonstruirana, sanirana, prilagođena i uređena prema potrebama korisnika Pučkog učilišta i Osnovne glazbene škole i konzervatorskim uputama. Drvena krovna i stropna konstrukcija obnovljena je kvalitetnom borovom građom velikih presjeka i raspona. Nova stolarija s profilacijama izrađena je prema sačuvanim starim uzorcima.


Biskupski dvor, Đakovo

Današnja reprezentativna jednokatna barokna palača građena je u razdoblju od 1703. do 1759. godine. Građena je u ključ s bogato urešenim ulaznim portalom. Unutrašnjost se sastoji od privatnih i javnih prostorija, reprezentativnih salona, urešenih umjetninama.
Stara građevina je konstruktivno sanirana, te su specifičnim i osjetljivim građevinskim i obrtničkim zahvatima adaptirani i uređeni za korištenje potkrovni prostori. Prema starim tesarskim načinima izvedena je rekonstrukcija masivnoga hrastovog krovišta.


Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600