Menu
Tablet
Mobile

Pavlinski samostan i crkva Blažene Djevice Marije Snježne, Kamensko

Pavlinski samostan i crkvu Blažene Djevice Marije osnovala je grofica Katarina Frankopan Metlička 1404. g. Zbog turskih navala 1570. Pavlini napuštaju samostan dajući ga u zakup grofu Auerspergu. Vraćaju se 1684. i tada kreću s obnovom kompleksa. Barokna obnova crkve započinje 1740., a traje do polovice 18.st. Gradnja samostana traje od 1749 - 1767. Kompleks se sastoji od tri samostanska krila i crkve sa zvonikom koji se oslanjaju na južno krilo klaustra. Crkva je srednjovjekovna, barokizirane unutrašnjosti s pravokutnom lađom te užim trostranim svetištem, a nadsvođena je baroknim križnim svodom s pojasnicama. Unutrašnjost opremljenu trima baroknim oltarima, baroknim korskim klupama i rokoko propovjedaonicom, koju je ukrašavao poznati pavlinski slikar Gabrijel Taller te kasnije slikarFridrikHarmelić, učitelj Vjekoslava Karasa.
Obnova spomenika kulture oštećenog u ratu zahtijevala je kompletnu statičku sanaciju zidova i temelja crkve i samostana, te nadogradnju kapelice iznad sakristije. Sanirano je pročelje crkve i samostana, rekonstruirana je i zamijenjena hrastova krovna građa, postavljen novi pokrov od biber crijepa, rekonstruiran kameni pod crkve i samostana, dok je na zvoniku je obnovljena lukovica.


samostan i crkva

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600