Menu
Tablet
Mobile

Sakralna arhitektura

Tvrtka ING-GRAD d.o.o. obavila je niz radova na sanaciji, restauraciji i konzervaciji  spomeničke i kulturne baštine u svim dijelovima Hrvatske. Investitori su uvažene državne i crkvene ustanove i institucije kao Ministarstvo kulture RH, Hrvatski restauratorski zavod, Konzervatorski odjeli u Osijeku, Splitu, Rijeci, Arheološki muzej u Puli, Hrvatski državni arhiv, Nadbiskupija zagrebačka, Đakovačka i Srijemska biskupija, Biskupski ordinarijat u Požegi, Riječka nadbiskupija, Biskupski ordinarijat u Poreču, župe, općinska i gradska poglavarstva, te drugi naručitelji. Radovi obuhvaćaju sakralnu arhitekturu, povijesne zgrade, te građevine kao što su tvrđave, dvorci i palače. Ove građevine, s obzirom na svoje povijesno i umjetničko značenje,  zahtijevaju poseban pristup i odnos u radu, osobito kada dobivaju novu namjenu prilagođenu suvremenim zahtjevima korisnika i naručitelja. U radovima se, gdje god je to moguće,  primjenjuju jedinstvena znanja koje se temelje na poznavanju starih tehnika, umijeća, vještina i receptura. 

Fotografijama cjelina i detalja prikazane su odabrane građevine na kojima je radila tvrtka. Uz fotografije su navedeni podaci o povijesnoj, kulturnoj i spomeničkoj važnosti građevine, te podaci o zahvatima i posebnostima u izvedenim radovima.

Crkva sv. Filipa i Jakova, Gvozdansko

Selo Gvozdansko na Baniji ispod istoimenoga kaštela koji je osiguravao srebrne i olovne rudnike Zrinskih. Župna crkva sagrađena je 1769., a obnovljena 1963. godine. Teško je oštećena u domovinskom ratu.
Prema uputama nadležnih konzervatorskih službi crkvi je vraćen njezin prvobitni izgled. Zidovi su zidani kamenom obrađenim prema sačuvanim originalnim uzorcima, a žbukanje je izvedeno prema izvornim profilacijama. Prema sačuvanim detaljima obnovljena je krovna konstrukcija, vanjska stolarija i kameni podovi.


Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, Rijeka

Crkva je prvotno bila gotička, a 1695. i od 1715. pa sve do 1726.  godine potpuno je barokno preuređena. Klasicističko pročelje je dobila početkom 19. stoljeća. Ispred crkve je zvonik romaničkoga tipa s gornjim dijelom izvedenim u cvjetnoj gotici.
Statička sanacija građevine izvedena je injektiranjem kamenih zidova injekcijskom smjesom na bazi rimskoga vapna i bijeloga cementa, te ugradnjom cona-mono spona. U tijeku su radovi koji obuhvaćaju obnovu krovnoga pokrova od kupa kanalice tradicionalnim načinom ugradnje na suho, zamjenu dotrajale postojeće stolarije novom, radioničke izrade od ariša, te obnovu fasade.


radovi

Crkva sv. Marije Magdalene, Mutvoran

Župna crkva izgrađena je u 13. stoljeću, obnavljana je više puta. Nadograđena je i proširena 1622. godine. Crkva je romanička s tri pravokutno upisane apside presvođene bačvastim svodovima, jednobrodna. Pročelje crkve nosi renesansne odlike. Zvonik je prislonjen uz crkvu.
Nosivi kameni zidovi crkve i zvonika obnovljeni su i statički ojačani injektiranjem smjese na bazi gašenoga vapna i bijeloga cementa i ugradnjom cona-mono zatega. Oštećenja na krovištu zahtijevala su sanaciju i zamjenu građe i pokrova. Pokrov od kupe kanalice izveden je tradicionalnom metodom ugradnje u suho.


renovirani objekt

Eufrazijeva bazilika, Poreč

Kompleks sakralnih građevina podignutih u vrijeme biskupa Eufrazija nalazi se u sjeveroistočnom dijelu povijesne jezgre grada. Sastoji se od trobrodne bazilike, vanjskoga predvorja povezanoga s kvadratičnim dvorištem, te osmerokutnom krstionicom na koju se nadovezuje gotički zvonik. Današnji je oblik bazilika dobila u 13. i 15. stoljeću, a crkveni je toranj izgrađen u 16. stoljeću. Glavna apsida u bazilici je bogato ukrašena mozaicima koji se uz mozaike iz crkve San Vitale u Ravenni ubrajaju u najznačajnije europske primjerke mozaične umjetnosti. Prema svom značaju nalazi se na Unescovom popisu kulturne baštine.
U kompleksu Eufrazijane, koji osim same Eufrazijeve bazilike čini i više drugih međusobno povezanih građevina i prostora, izvršena je statička sanacija i osiguranje stabilnosti objekata. U sklopu projekta objedinjavanja prezentacije Eufrazijane izvedeni su građevinski i obrtnički radovi, te niz drugih izuzetno osjetljivih i specifičnih zahvata prema strogim restauratorskim i konzervatorskim metodama i uputama.


bazilika

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600