Menu
Tablet
Mobile

Osnovna škola Petra Zrinskog, Zagreb

Zgrada Osnovne škole Petar Zrinski na adresi Krajiška 9 u Zagrebu nastajala je u više faza od 1889. godine do danas, a u nekoliko navrata su u njoj vršene adaptacije - sa i bez odgovarajuće tehničke dokumentacije. Osnovni korpus nastao je 1889. godine nakon velikog potresa u Zagrebu. Škola je nadograđena 1922. godine do visine dva kata.

Sljedeća rekonstrukcija započeta je 1956. i završena 1957. i to po projektu Krunoslava Vitanovića. Tada su školi dodana dva nova krila - sjeveroistočno i jugoistočno oba visine suterena, prizemlja i dva kata. Posljednja dogradnja bila je 2001 godine kad je izgrađena sportska dvorana s pratećim prostorima te je stavljena u funkciju 2005. godine.

Nakon razornog potresa koji je pogodio Zagreb 22. ožujka 2020 godine očevidom je zaključeno da zbog znatnih oštećenja građevina škole nije sigurna za boravak ljudi, kao ni zadržavanje u njenoj neposrednoj blizini. U svrhu potpunog sagledavanja razmjera oštećenja izrađen je geodetski snimak vertikalnosti građevine te je ustanovljeno da postoji značajniji otklon vertikalnosti građevine što upućuje da je došlo ne samo do horizontalnog gibanja objekta nego i do vertikalnog gibanja. Zgrada škole pretrpjela je i druga značajna oštećenja:

  • na svim uzdužnim i poprečnim zidovima evidentirane su horizontalne i dijagonalne pukotine;
  • evidentirane su pukotine na svim nadvojima dužim od 1,2 m;
  • evidentirani su otkloni poprečnih zidova od njihove vertikalne osi za 10-15 cm i najveći otklon u zoni kontakta poprečnog zida i stropne konstrukcije;
  • centralno stubište koje povezuje katove ima otklon od uličnog gabarita škole za više od 10 cm i to je najizraženije na nivou 2. kata.
S obzirom da je zgrada i tijekom povijesti pretrpila izmjene unutar tlocrta - uklonjeni su poprečni zidovi i izmijenjen ulaz, potrebno je intervenirati kako bi se oni ojačali te se postigao zahtijevani stupanj seizmičke stabilnosti. U vidu navedenog, izvest će se betonski zidovi uz ulazno stubište, uključujući i nadogradnju 2. kata. Postojeća nosiva zidna konstrukcija ojačava se s unutarnje strane dodanim armirano betonskim zidovima debljine 15 cm. Zidovi će se i injektirati na mjestu nastalih pukotina, a s unutarnje strane vanjskih zidova izvodi se toplinska izolacija pločama u cilju postizanja toplinske zaštite. Međukatna konstrukcija će se sanirati i ojačati na način da će se zadržati nosiva konstrukcija od čeličnih nosača na koju će se betonirati spregnuta armirano betonska ploča debljine 16 i 20 cm. Oštećeni čelični nosači će se zamijeniti novima. Glavno stubište koje je znatno oštećeno potresom, obnovit će se uz izradu replika stuba postojećeg stubišta. Nova, bočna pomoćna stubišta izvest će se u svrhu evakuacije i zadovoljenja zahtjeva zaštite od požara, od armiranog betona. Drveno krovište će se zamijeniti te će se škola završno urediti za siguran i ugodan boravak školaraca.


Osnovna škola Petra Zrinskog, ZagrebSjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600