Menu
Tablet
Mobile

Cigleni objekt – Rijeka

Ciglena zgrada u sklopu bivšeg industrijskog kompleksa Rikard Benčić izgrađena je krajem 19. stoljeća kao sušara tadašnje tvornice duhana. Nakon II. svjetskog rata prenamijenjena je za potrebe novoosnovane tvornice brodskih strojeva „Rikard Benčić“. Propašću tvornice 90-ih godina 20. stoljeća zgrada je napuštena i prepuštena devastaciji i propadanju.
U sklopu kapitalnog gradskog projekta „Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020“ zgrada će dobiti novu namjenu te će postati Dječja kuća – ustanova u kojoj će se najmlađima približavati aktivnosti i programi vezani uz kulturu.
Radovi na rekonstrukciji Ciglene zgrade uključuju uklanjanje kompletne nosive i nenosive konstrukcije osim 4 vanjska ciglena zida po kojima je ovaj objekt prepoznatljiv. Nakon montiranja teške skele i učvršćivanja vanjskih zidova, kreće se sa izgradnjom nove armiranobetonske konstrukcije po principu „kuća u kući“ katnosti P+3 koja je čeličnim sidrima pričvršćena za postojeće zidove. Peta etaža se izvodi kao čelična konstrukcija sa oblogom od lima. Dio stupova originalne čelične nosive konstrukcije iskorišten je u novoj konstrukciji kao maska novih nosivih stupova, dok je ostatak poklonjen Građevinskom fakultetu u Rijeci.

Projekt je sufinanciran sredstvima EU.


Cigleni objekt – Rijeka

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600