Menu
Tablet
Mobile

Arheološki muzej Istre, Pula

Godine 1890. izgrađena je zgrada Državne njemačke gimnazije u kojoj se danas nalazi i djeluje Arheološki muzej Istre. Građevina je izvedena kao zidana pravilnog tlocrta oblika češlja (slovo E), s etažama podruma, prizemlja, prvog i drugog kata te potkrovlja. Zidovi su kameni izvedeni od masivnih kamenih blokova.
Planiranom rekonstrukcijom postojeća zgrada se dograđuje sa zapadne strane u dva slobodna prostora, koji su nastali između sjevernog, južnog i centralnog krila. Tlocrtni gabarit svakog od dograđenih dijelova je pravokutan i konstruktivno dilatiran od postojeće zgrade. Dogradnja ima isto etaža kao i postojeća zgrada, no u dijelu potkrovlja dogradnja je zaključena ravnim prohodnim krovom na koji se pristupa iz etaže potkrovlja postojeće zgrade.
Prilikom adaptacije okoliša građevine, uz stalni arheološki nadzor, pronađeno je mnoštvo antičkih zidova, mozaika, amfora i dva zvona iz 14. i 15. stoljeća koja su bile zatrpana sve ove godine.


Arheološki muzej Istre, Pula - radovi


Arheološki muzej Istre, Pula - završeni objekat

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600