Menu
Tablet
Mobile

Povijesne zgrade

Tvrtka ING-GRAD d.o.o. obavila je niz radova na sanaciji, restauraciji i konzervaciji  spomeničke i kulturne baštine u svim dijelovima Hrvatske. Investitori su uvažene državne i crkvene ustanove i institucije kao Ministarstvo kulture RH, Hrvatski restauratorski zavod, Konzervatorski odjeli u Osijeku, Splitu, Rijeci, Arheološki muzej u Puli, Hrvatski državni arhiv, Nadbiskupija zagrebačka, Đakovačka i Srijemska biskupija, Biskupski ordinarijat u Požegi, Riječka nadbiskupija, Biskupski ordinarijat u Poreču, župe, općinska i gradska poglavarstva, te drugi naručitelji. Radovi obuhvaćaju sakralnu arhitekturu, povijesne zgrade, te građevine kao što su tvrđave, dvorci i palače. Ove građevine, s obzirom na svoje povijesno i umjetničko značenje,  zahtijevaju poseban pristup i odnos u radu, osobito kada dobivaju novu namjenu prilagođenu suvremenim zahtjevima korisnika i naručitelja. U radovima se, gdje god je to moguće,  primjenjuju jedinstvena znanja koje se temelje na poznavanju starih tehnika, umijeća, vještina i receptura. 

Fotografijama cjelina i detalja prikazane su odabrane građevine na kojima je radila tvrtka. Uz fotografije su navedeni podaci o povijesnoj, kulturnoj i spomeničkoj važnosti građevine, te podaci o zahvatima i posebnostima u izvedenim radovima.

Muzej Slavonije i Trgovačka građanska kuća, Osijek

Muzej Slavonije smješten je u baroknoj jezgri 1702. godine. U zgradi se nalazio gradski magistrat. To je najstarija javna zgrada na velikom baroknom trgu sv. Trojstva u Tvrđi. Uz nju je kuća, trgovca i prvog gradskog sudca, koja je nakon nekoliko prodaja dana u zakup gradu i spojena sa zgradom gradskog magistrata.Radovi na zgradama obuhvaćali su sanaciju i obnovu fasade i pročelja, uređenju i obnove unutarnje i vanjske drvene i kovane metalne stolarije. Sanacija pročelja izvedena je vapnenom žbukom priređenoj prema staroj recepturi. U izradi žbuke korišteni su materijali pripremljeni i proizvedeni na gradilištu: prirodni pigmenti boje dobiveni paljenjem, drobljenjem i mljevenjem drveta ariša te gašenim vapnom.


Muzej Slavonije

Arena, Pula

Rimski amfiteatar zvan Arena podignut je na dominantnom položaju iznad luke. Sagrađen u I. do II. stoljeća, eliptičnoga je tlocrta (133 x 105 m ), visine zidova 32,5 m. Amfiteatar je mogao primiti oko 20 000 gledatelja. Po veličini je šesti sačuvan amfiteatar u svijetu.
Smještanje stalne tematske izložbe o maslinarstvu i vinogradarstvu Istre u antici u podzemnoj prostoriji amfiteatra zahtijevalo je rekonstrukciju armirano-betonskoga stropa i uređenje unutrašnjosti prostora. Prema zahtjevima projekta uklonjena je dotrajala betonska stropna ploča duž srednjega dijela borilišta i izrađena nova oslonjena na prednapete armirano-betonske grede i stupove. Kameni zidovi u podzemnim prostorima izvedeni su prema postojećim tradicionalnim načinom i materijalima – ručno obrađenim kamenom uz vezivo prema starim recepturama.


Arena

Hrvatski državni arhiv, Zagreb

Najznačajnija palača hrvatske secesije proglašena je «realizacijom 20. stoljeća» u Hrvatskoj. Izgrađena je prema nacrtima arhitekta Rudolfa Lubynskog, jednoga od najproduktivnijih zagrebačkih arhitekata. Gradnja je počela 1911., a predana je na korištenje 1913. godine. Uspjeli je spoj rane bečke secesije i moderne europske, poglavito njemačke arhitekture 20. stoljeća. Duga je 80 m, široka 46 m, izrađena od armiranoga betona i željezne konstrukcije. Unutrašnjost zgrade bogato je urešena i dekorirana.
Radovi su obuhvaćali sanaciju podova u prostorijama potkrovlja, centralnoga dijela podruma i partera istočnoga dvorišta cementnim glazurama s dodatkom akrilnih disperzija i završnim podlogama od specijalnih sanacijskih materijala. Izrađeni su armiranobetonski zidovi i ugrađena protupožarna zaštita visoke klase.


Zgrada Ministarstvo kulture Runjaninova 1, Zagreb

Zgrada u Runjaninovoj ulici sagrađena je 1914. g. u stilu kasne secesije prema nacrtima arhitekta Rudolfa Lubynskog. Posljednja je sagrađena Austro-Ugarska zgrada za potrebe državne službe u Zagrebu. Rekonstrukcija, unutarnje uređenje i adaptacija zgrada za potrebe Ministarstva kulture RH zahtijevala je izvođenje niza složenih građevinskih i obrtničkih radova. Rekonstrukcija postojeće i nadogradnja dvorišne zgrade izvedena je prema visokim arhitektonskim standardima i konzervatorskim odredbama radi očuvanja povijesnoga izgleda stare zgrade.


Ministarstvo kulture

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600