Menu
Tablet
Mobile

Projekti

 • Povijesne zgrade i sakralna arhitektura
  • Povijesne zgrade

   Tvrtka ING-GRAD d.o.o. obavila je niz radova na sanaciji, restauraciji i konzervaciji  spomeničke i kulturne baštine u svim dijelovima Hrvatske. Investitori su uvažene državne i crkvene ustanove i institucije kao Ministarstvo kulture RH, Hrvatski restauratorski zavod, Konzervatorski odjeli u Osijeku, Splitu, Rijeci, Arheološki muzej u Puli, Hrvatski državni arhiv, Nadbiskupija zagrebačka, Đakovačka i Srijemska biskupija, Biskupski ordinarijat u Požegi, Riječka nadbiskupija, Biskupski ordinarijat u Poreču, župe, općinska i gradska poglavarstva, te drugi naručitelji. Radovi obuhvaćaju sakralnu arhitekturu, povijesne zgrade, te građevine kao što su tvrđave, dvorci i palače. Ove građevine, s obzirom na svoje povijesno i umjetničko značenje,  zahtijevaju poseban pristup i odnos u radu, osobito kada dobivaju novu namjenu prilagođenu suvremenim zahtjevima korisnika i naručitelja. U radovima se, gdje god je to moguće,  primjenjuju jedinstvena znanja koje se temelje na poznavanju starih tehnika, umijeća, vještina i receptura. 

   Fotografijama cjelina i detalja prikazane su odabrane građevine na kojima je radila tvrtka. Uz fotografije su navedeni podaci o povijesnoj, kulturnoj i spomeničkoj važnosti građevine, te podaci o zahvatima i posebnostima u izvedenim radovima.

  • Sakralna arhitektura

   Tvrtka ING-GRAD d.o.o. obavila je niz radova na sanaciji, restauraciji i konzervaciji  spomeničke i kulturne baštine u svim dijelovima Hrvatske. Investitori su uvažene državne i crkvene ustanove i institucije kao Ministarstvo kulture RH, Hrvatski restauratorski zavod, Konzervatorski odjeli u Osijeku, Splitu, Rijeci, Arheološki muzej u Puli, Hrvatski državni arhiv, Nadbiskupija zagrebačka, Đakovačka i Srijemska biskupija, Biskupski ordinarijat u Požegi, Riječka nadbiskupija, Biskupski ordinarijat u Poreču, župe, općinska i gradska poglavarstva, te drugi naručitelji. Radovi obuhvaćaju sakralnu arhitekturu, povijesne zgrade, te građevine kao što su tvrđave, dvorci i palače. Ove građevine, s obzirom na svoje povijesno i umjetničko značenje,  zahtijevaju poseban pristup i odnos u radu, osobito kada dobivaju novu namjenu prilagođenu suvremenim zahtjevima korisnika i naručitelja. U radovima se, gdje god je to moguće,  primjenjuju jedinstvena znanja koje se temelje na poznavanju starih tehnika, umijeća, vještina i receptura. 

   Fotografijama cjelina i detalja prikazane su odabrane građevine na kojima je radila tvrtka. Uz fotografije su navedeni podaci o povijesnoj, kulturnoj i spomeničkoj važnosti građevine, te podaci o zahvatima i posebnostima u izvedenim radovima.

  • Tvrđave, dvorci, palače

   Tvrtka ING-GRAD d.o.o. obavila je niz radova na sanaciji, restauraciji i konzervaciji  spomeničke i kulturne baštine u svim dijelovima Hrvatske. Investitori su uvažene državne i crkvene ustanove i institucije kao Ministarstvo kulture RH, Hrvatski restauratorski zavod, Konzervatorski odjeli u Osijeku, Splitu, Rijeci, Arheološki muzej u Puli, Hrvatski državni arhiv, Nadbiskupija zagrebačka, Đakovačka i Srijemska biskupija, Biskupski ordinarijat u Požegi, Riječka nadbiskupija, Biskupski ordinarijat u Poreču, župe, općinska i gradska poglavarstva, te drugi naručitelji. Radovi obuhvaćaju sakralnu arhitekturu, povijesne zgrade, te građevine kao što su tvrđave, dvorci i palače. Ove građevine, s obzirom na svoje povijesno i umjetničko značenje,  zahtijevaju poseban pristup i odnos u radu, osobito kada dobivaju novu namjenu prilagođenu suvremenim zahtjevima korisnika i naručitelja. U radovima se, gdje god je to moguće,  primjenjuju jedinstvena znanja koje se temelje na poznavanju starih tehnika, umijeća, vještina i receptura. 

   Fotografijama cjelina i detalja prikazane su odabrane građevine na kojima je radila tvrtka. Uz fotografije su navedeni podaci o povijesnoj, kulturnoj i spomeničkoj važnosti građevine, te podaci o zahvatima i posebnostima u izvedenim radovima.

  • Mostovi i spomen obilježja

   Tvrtka ING-GRAD d.o.o. obavila je niz radova na sanaciji, restauraciji i konzervaciji  spomeničke i kulturne baštine u svim dijelovima Hrvatske. Investitori su uvažene državne i crkvene ustanove i institucije kao Ministarstvo kulture RH, Hrvatski restauratorski zavod, Konzervatorski odjeli u Osijeku, Splitu, Rijeci, Arheološki muzej u Puli, Hrvatski državni arhiv, Nadbiskupija zagrebačka, Đakovačka i Srijemska biskupija, Biskupski ordinarijat u Požegi, Riječka nadbiskupija, Biskupski ordinarijat u Poreču, župe, općinska i gradska poglavarstva, te drugi naručitelji. Radovi obuhvaćaju sakralnu arhitekturu, povijesne zgrade, te građevine kao što su tvrđave, dvorci i palače. Ove građevine, s obzirom na svoje povijesno i umjetničko značenje,  zahtijevaju poseban pristup i odnos u radu, osobito kada dobivaju novu namjenu prilagođenu suvremenim zahtjevima korisnika i naručitelja. U radovima se, gdje god je to moguće,  primjenjuju jedinstvena znanja koje se temelje na poznavanju starih tehnika, umijeća, vještina i receptura. 

   Fotografijama cjelina i detalja prikazane su odabrane građevine na kojima je radila tvrtka. Uz fotografije su navedeni podaci o povijesnoj, kulturnoj i spomeničkoj važnosti građevine, te podaci o zahvatima i posebnostima u izvedenim radovima.

 • Poslovni i stambeni objekti
  • Poslovni objekti
   U zadnjih nekoliko godina sve značajniji segment poslovanja tvrtke ING-GRAD postaje izgradnja poslovnih objekata. Poslovi su to koji obuhvaćaju izgradnju konstrukcije objekata, te njihovo kompletno uređenje i opremanje. Korištenjem suvremenih tehnologija građenja, kvalitetnih i modernih materijala i ugradnjom najsuvremenije opreme nastoji se udovoljiti svim potrebama i zahtjevima investitora.
  • Prehrambena industrija i trgovački centri
   U zadnjih nekoliko godina sve značajniji segment poslovanja tvrtke ING-GRAD postaje izgradnja poslovnih građevina. Poslovi su to koji obuhvaćaju samu izgradnju, te njezino kompletno uređenje i opremanje. Korištenjem suvremenih tehnologija građenja, kvalitetnih i modernih materijala i ugradnjom najsuvremenije opreme nastoji se udovoljiti svim potrebama i zahtjevima investitora.
  • Stambene zgrade i urbane vile
   Na izgradnju visoko kvalitetne i cjenovno pristupačne novogradnje tvrtku ING-GRAD potaknuli su zahtjevi tržišta i želja za pružanjem sigurnog i energetski učinkovitog doma. Najvećim dijelom radi se o višestambenim građevinama u gradu Zagrebu, te urbanim vilama za privatne investitore.
 • Energetika i infrastruktura
  • Energetika
   ING-GRAD je sudjelovao u nizu zahtjevnih energetskih projekata, što uključuje izgradnju vjetroelektrana, elektrana na Bio pogon, termoelektrana, izgradnju i rekonstrukciju plinske mreže i drugih. Sve veće ulaganje u obnovljive izvore energije u Hrvatskoj, omogućilo je tvrtki ING-GRAD dokazivanje i u tom dijelu poslovanja. Predanost i kvaliteta je ono što je najbitnije u ovako zahtjevnim projektima.
  • Infrastruktura
   Izgradnja kvalitetne infrastrukture temelj je razvoja svakog društva i države. Infrastrukturni projekti su važan segment djelovanja tvrtke ING-GRAD. Od utemeljenja pa do danas tvrtka je sudjelovala u nizu važnih infrastrukturnih projekata diljem Hrvatske uključujući izgradnju kanalizacijskih sustava, prometne infrastrukture, mostogradnju i druge projekte.
  • Benzinske postaje
   Vodeća hrvatska naftna tvrtka INA – Industrija nafte d.d. već nekoliko godina provodi opsežan projekt modernizacije mreže benzinskih postaja na području cijele Hrvatske. Modernizacija benzinskih postaja uključila je reorganizaciju i uređenje uslužnog objekta benzinske postaje, kompletnu zamjenu tehnoloških i elektroinstalacija, zamjenu kolnih i pješačkih površina, te zamjenu elemenata vizualnog identiteta prema novim standardima.
 • Objekti za prodaju
  • Objekt za prodaju - Kutina, Kolodvorska ulica 31

   Zgrada sadrži prizemlje i 3 kata ukupne visine 18,90 m mjerene od konačno poravnanog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova. Krov je ravan.
   U prizemlju je predviđen 1 poslovni prostor namijenjen za tih i čiste djelatnosti bruto površine 239m2 u rohbau izvedbi i 2 stambene jedinice. Na prvom, drugom i trećem katu su previđene stambene jedinice od 30 do 87 m2. Ukupna građevinska bruto površina građevine iznosi 2162 m2. Na građevinskoj čestici osigurano je 21 parkirališno mjesto prema normativu 1 parkirališno mjesto po stanu i 1 parkirališno mjesto po poslovnom prostoru.

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600