Menu
Tablet
Mobile

BP Zadar – Put Murvice

Kompletna renovacija BP Zadar, Put Murvica uključivala je uklanjanje zgrade benzinske postaje, nadstrešnice, pristupne prometnice, instalacija, spremnika i opreme. Na istoj lokaciji, Zagrebačka ulica 35 napravljena je kompletno nova benzinska postaja različitih dimenzija i materijala. Nakon zaštite iskopa zbog denivelacije terena, ugrađivali su se novi spremnici goriva. Polagale su se nove instalacije te je ugrađen novi separator ulja (odvaja zauljenu vodu od kišnice). Osim navedenog, nova pumpa ima više agregata te sada, uz prodaju eurodiesel-a i eurosuper-a nudi i LUEL i LPG.


BP Zadar – Put Murvice

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600