Logo

Stari grad Kostajnica, Hrvatska Kostajnica

Stari grad Kostajnica postaje utvrđeni grad od 15. st. kada je u posjedu obitelji Arlandovića. Martin Frankopan dobiva ga u posjed 1442. godine. U prvoj polovici 16. st. darovnicom ugarskog kralja Ferdinanda prelazi u vlast Zrinskih, a već 1556. pada u ruke Turaka kojima služi kao uporište za obranu granice na Uni do 1689. godine. Grad je građen uz rijeku u obliku višekutnika na kamenim temeljima. Ima jaku polukružnu kulu sa strijelnicama i dvije četverokutne kule.
Projekt cjelovite sanacije i prezentacije Starog grada u Kostajnici započet je konstruktivnom sanacijom, injektiranjem i djelomičnim ponovnim zidanjem zidova peterokutne kule. Zidovi su ožbukani i obijeljeni vapnom prema očuvanim izvornim dijelovima. Sanacija krovne konstrukcije izvedena je prema izvornoj geometriji i zamjenom pokrova od rukom tesanih daščica šindre ariša. Fasada je ostala kamena. Izvedeni su radovi sanacije vanjskih zidina i uređenje Starog grada iznutra sa šetnicom po bedemu.


Stari grad Kostajnica

ING-GRAD d.o.o. © 2022. Sva prava pridržana. Zaštita privatnosti - cookies