Logo

Spomenik Kameni cvijet, Jasenovac

Sanacija betonske konstrukcije spomenika prethodilo je pažljivo hidromehaničko demoliranje očišćenog betona, čišćenje i zaštita korodirane armature. Sanacija betonske površine izvedena je specijalnim sanacijskim mortovima. Poštujući zahtjev autora zadržan je postojeći dojam betonske konstrukcije s vidljivim otiscima oplate i sačuvanom patinom.


Spomenik Kameni cvijet, Jasenovac

ING-GRAD d.o.o. © 2020. Sva prava pridržana. Zaštita privatnosti - cookies