Logo

Most na rijeci Gackoj, Otočac

Stari kameni most trebalo je sanirati i rekonstruirati prema konzervatorskim zahtjevima kako bi se sačuvao originalni izgled mosta.
Stabilnost mosta osigurana je ugradnjom nove armiranobetonske nosive konstrukcije, prezidavanjem postojećih i ugradbom novih kamenih blokova prema starom sačuvanom materijalu.


ING-GRAD d.o.o. © 2020. Sva prava pridržana. Zaštita privatnosti - cookies