Logo

Trgovačko-poslovni centar Cascade, Zagreb

Gradnja trgovačko-poslovnog lifestyle centra Cascade u Tkalčićevoj ulici u Zagrebu započeta je u siječnju 2006, a završena u kolovozu 2009. g. Ukupna površina centra iznosi 17 831 m², od kojih 8 000 m² zauzima trgovački centar Cascade sa 75 trgovina i brojnim ugostiteljskim lokalima. Prateći brdovitu konfiguraciju terena kompleks je oblikovan stepenasto i prostire se na tri terase gdje su etaže spojene otvorenim prolazima sa staklenim krovom i kosim čeličnim stupovima na vrhu gdje će se šetnicom u dvije etaže centar Cascade spojiti s Kaptol centrom. U prizemlju i na prvoj etaži kompleks počiva na armirano-betonskim konstrukcijama u obliku masivnih koso postavljenih stupova, a ispod prizemlja nalaze se dvije podzemne etaže s garažama.
Dinamičan stepenasti oblik kompleksa na kosim stupovima naglašen je s tri duboka otvora na uličnom dijelu fasade te četiri kraka u obliku slova "s" na dvorišnom dijelu, a koloristički je obogaćen upotrebom crvenkaste filtrirajuće cigle na vanjskim dijelovima objekta. Premda vrlo inovativan i moderan, ovaj projekt se oslanja na tradiciju i oblikom oponaša vrtove, vinograde i terase karakteristične za ovaj dio grada u prošlosti. Investitor ovog specifičnog projekta je konzorcij Ungelt/Spectrum, autor projekta je arhitekt prof. Goran Rako, a tvrtka Ing-grad izvodila je sve građevinsko obrtničke i instalaterske radove na ovoj zahtjevnoj i značajnoj lokaciji u samoj povijesnoj jezgri grada Zagreba.


Trgovačko-poslovni lifestyle centar Cascade

ING-GRAD d.o.o. © 2022. Sva prava pridržana. Zaštita privatnosti - cookies