Logo

Zgrada Hrvatskog restauratorskog zavoda Porinova 2, Split

U prostor između starih građevina interpolirana je nova zgrada suvremene arhitekture. Sklad starog i novoga osobito je naglašen izradom krovišta u kombinaciji ostakljene čelične konstrukcije i tradicionalnog mediteranskog pokrova od kupa kanalica.


Zgrada Hrvatskog restauratorskog Zavoda

ING-GRAD d.o.o. © 2020. Sva prava pridržana. Zaštita privatnosti - cookies