Most na rijeci Dobri Jarča Polje, Karlovac

Stanje ovog mosta zahtijevalo je temeljitu sanaciju i rekonstrukciju. Hidromehaničkim razaranjem uklonjeni su stari i trošni dijelovi, obnovljeni armiranobetonski vijenac i staze, čelični rubnjaci i ograda, te izgrađena nova kolnička konstrukcija mosta.