Menu
Tablet
Mobile

HEP akumulator topline TE-TO Zagreb

U sklopu Pogona TE-TO Zagreb gradi se postrojenje Akumulatora topline. Akumulator topline je čelični spremnik promjera 24m i visine plašta od 47,50 m do 50,12 m. Temeljna konstrukcija čeličnog spremnika akumulatora topline sastoji se od armiranobetonske kružne ploče oslonjene na 69 armiranobetonskih pilota. Piloti su tlocrtno raspoređeni na četiri koncentrična prstena (kružnice).Temeljna ploča promjera je D=27 m i debljine d=200 cm.Ispod čeličnog stubišta temeljna ploča ima pravokutnu istaku tlocrtnih dimenzija cca 3.40 x 6.5 m koja se oslanja na 2 pilota.Svi piloti promjera su 1m i duljine 20m. U sklopu postrojenja gradi se još i pumpna stanica i stupovi vrelovoda novog postrojenja. Zgrada pumpne stanice je prizemna, pravokutnog tlocrtnog oblika dimenzija 20,36 m x 11,59 m, ukupne visine 8,56 m mjereno od kote uređenog terena. Trasa vrelovoda spaja dio od nove pumpne stanice do postojećeg bloka C i od nove pumpne stanice do spremnika akumulatora topline.


HEP akumulator topline

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600