Logo

Hidroelektrana Rama, Rama, Bosna i Hercegovina

Visoka tehnologija, oprema i materijali korišteni su na radovima sanacije čvorišta vodostaja i vertikalnog okna hidroelektrane Rama.
Sanacija betonske konstrukcije izvedena je ugradnjom štapnih sidara, injektiranjem i brtvljenjem specijalnih materijala. Na teško pristupačnom terenu za radnike i mehanizaciju izgrađeno je 9500 m3 teške nosive skele. Izgrađena je i skela u samom oknu i radne platforme koje su omogućavale pristup zonama sanacije.


Hidroelektrana Rama

ING-GRAD d.o.o. © 2020. Sva prava pridržana. Zaštita privatnosti - cookies