Logo

BP Ježevo - jug

Vodeća hrvatska naftna tvrtka INA – Industrija nafte d.d. već nekoliko godina provodi opsežan projekt modernizacije mreže benzinskih postaja na području cijele Hrvatske. U sklopu tog projekta u prvoj polovici 2013. godine ING-GRAD d.o.o. izveo je radove na dvije benzinske postaje na autoputu Zagreb – Lipovac: benzinska postaja Ježevo jug i Marsonija sjever. Modernizacija benzinskih postaja uključila je reorganizaciju i uređenje uslužnog objekta benzinske postaje, kompletnu zamjenu tehnoloških i elektroinstalacija, zamjenu kolnih i pješačkih površina, te zamjenu elemenata vizualnog identiteta prema novim standardima.


BP Ježevo - jug

ING-GRAD d.o.o. © 2020. Sva prava pridržana. Zaštita privatnosti - cookies