Menu
Tablet
Mobile

Popis projekata

 • Arena, Pula - Arheološki muzej Istre, Pula
 • Glavni kolodvor, Trg Kralja Tomislava, Zagreb - Hrvatske Željeznice
 • Hrvatski državni arhiv, Zagreb - Hrvatski državni arhiv
 • Hrvatski restauratorski zavod, Galjufova zidanica, Grškovićeva 23, Zagreb - Hrvatski restauratorski zavod
 • HZMO, Karlovac - HZMO
 • Izgradnja Studija Galerije Antuna Augustinčića u Klanjcu - Muzeji Hrvatskog Zagorja
 • Konzervatorski odjel u Splitu, Ministarstvo kulture RH - Konzervatorski odjel u Splitu
 • Ministarstvo kulture, Zagreb - Ministarstvo kulture RH
 • Muzej krapinskih neandertalaca, Krapina - Muzeji hrvatskog Zagorja
 • Muzej Sinjske alke, Sinj - Viteško alkarsko društvo Sinj
 • Muzej Slavonije i Trgovačka građanska kuća, Tvrđa, Osijek - Konzervatorski odjel u Osijeku
 • Palača Prve hrvatske štedionice (Oktogon), Ilica 5, Zagreb - Grad Zagreb
 • Prirodoslovni muzej Metković - Grad Metković
 • Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Sokolskog doma u Zlataru - Grad Zlatar
 • Rekonstrukcija palače Moise na Cresu - Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
 • Rektorat zagrebačkog Sveučilišta i Pravni fakultet, Trg Maršala Tita 14, Zagreb - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Crkva Gospe od anđela, Sesvete - RKT župa Gospe od Anđela
 • Crkva pohođenja Blažene Djevice Marije, Voćin - Biskupski ordinarijat, Požega
 • Crkva sv. Filipa i Jakova, Gvozdansko - Sisak - Nadbiskupija Zagrebačka
 • Crkva sv. Jurja, Mateško Selo - Hrvatski restauratorski zavod
 • Crkva sv. Lovre, Požega - Biskupski ordinarijat, Požega
 • Crkva sv. Marije Magdalene, Mutvoran (Poreč) - Biskupski ordinarijat, Poreč
 • Crkva sv. Marije od Pohoda, Marija Gorica (Brdovec) - Općina Marija Gorica
 • Crkva sv. Marka, Zagreb - Hrvatski restauratorski zavod
 • Crkva sv. Terezije Avilske, Suhopolje (Virovitica) - Biskupski ordinarijat, Požega
 • Crkva svete Marije u Božjem Polju, Vižinada - Biskupski ordinarijat, Poreč
 • Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, Rijeka - Nadbiskupija Riječka
 • Eufrazijeva bazilika, Poreč - Biskupski ordinarijat, Poreč
 • Kapela sv. Ivana Krstitelja, Drenčina (Sisak) - Hrvatski restauratorski zavod
 • Kapela sv. Ivana Nepomuka, Pakrac - Poglavarstvo grada Pakraca
 • Obnova i sanacija pročelja južnog dijela Crkve Sv. Petra Apostola u Zagrebu - Župa sv. Petra Apostola, Zagreb
 • Pavlinski samostan i crkva Blažene Djevice Marije Snježne, Kamensko - Hrvatski restauratorski zavod
 • Župna crkva sv. Nikole, Barban - Biskupski ordinarijat, Poreč
 • Arheološki park Vučedol - Razvojna banka Vijeća Europe
 • Biskupski dvor, Đakovo - Ministarstvo kulture RH
 • Centar starih zanata, Tvrđa, Osijek - Konzervatorski odjel u Osijeku
 • Dvorac Odescalchi – Muzej grada Iloka, Ilok - Hrvatski restauratorski zavod
 • Dvorac Prandau - Normann, Valpovo - Konzervatorski odjel u Osijeku
 • Gradske zidine u prolazu Venecija, Novigrad - Grad Novigrad
 • HRZ Šibenik – Mandalina - Hrvatski restauratorski zavod
 • Kompleks dvorca Eltz, Vukovar - Hrvatski restauratorski zavod
 • Kur-salon, Lipik - Therme Lipik
 • Kurija Janković, Pakrac - Poglavarstvo grada Pakraca
 • Kurija Svetičko Hrašće, Ozalj - Objekt u privatnom vlasništvu
 • Novigradski Lapidarij, zvonik župne crkve sv. Pelagija i Maksima, Novigrad - Grad Novigrad
 • Ostaci rimskog naselja Aquae Iasae, Varaždinske Toplice - Arheološki muzej Zagreb
 • Palača Arsan Petris, Cres - Poglavarstvo grada Cresa
 • Palača Garbas (Grbac)-Cellebrini, Užarska 26, Rijeka - Ministarstvo kulture RH
 • Palača Landesman, Vukovar - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
 • Stari grad Kostajnica, Hrvatska Kostajnica - Hrvatski restauratorski zavod
 • Stari grad Samobor, Samobor - Grad Samobor
 • Tvrđava Peovica – Mirabel(l)a, Omiš - Ministarstvo kulture RH
 • Veliki Tabor, Desinić - Hrvatski restauratorski zavod
 • Zgrada Glavne gradske straže i kuća Brožan, Osijek - Arheološki muzej Osijek
 • Zidine grada Motovuna, Motovun - Općina Motovun
 • Marmontov most, Oštarije - Hrvatske ceste d.o.o.
 • Most na rijeci Gackoj, Otočac - Hrvatske ceste d.o.o.
 • Spomenik Kameni cvijet, Javna ustanova spomen područje Jasenovac, Jasenovac - Javna ustanova Spomen područje Jasenovac
 • Agroproteinka, Zagreb - Agroproteinka d.d.
 • Glavna zgrada KBC Rebro, Zagreb - KBC Rebro, Zagreb
 • Grawe Hrvatska, Vukovarska 5, Zagreb - Grawe Hrvatska d.d.
 • Grawe nekretnine d.o.o., Heinzelova 33a, Zagreb - Grawe Hrvatska d.d.
 • GumiImpex, Zagreb - GumiImpex grp d.d.
 • Hale CROSCO, Radnička cesta b.b, Ivanić Grad - Crosco d.o.o.
 • HVB Bank Croatia, Jurišićeva 2, Zagreb - HVB Bank Austria Croatia
 • Hyundai centar Distribution Services, Zagreb - Hyundai auto, Zagreb
 • Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Lašćini - Animus primo d.o.o.
 • Izgradnja poslovne zgrade Zaprešić d.o.o. - Zaprešić d.o.o.
 • Izgradnja tipizirane Lidl trgovine u Zaboku - Lidl Hrvatska d.o.o.
 • PIP d.o.o., Zagreb - PIP d.o.o., Zagreb
 • PLINACRO, Poslovna zgrada i skladište, Poslovnica Ivanić Grad - Plinacro d.o.o.
 • Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb - Pliva Hrvatska d.o.o.
 • Poliklinika Svjetlost, Heinzelova 39, Zagreb - Poliklinika Svijetlost, Zagreb
 • Poslovna građevina Savska 137, Zagreb - Brimus d.o.o.
 • Poslovna zgrada, Kalinovica 3, Zagreb - Conex d.o.o.
 • Poslovni centar Vladić, Utinjska bb, Zagreb - Vladić d.o.o., Zagreb
 • Poslovni objekt Zagrebačka Banka, Samoborska cesta, Zagreb - Zagrebačka banka d.d.
 • Poslovnica Zagrebačke banke d.d., Zagreb, Ilica 38 - Zagrebačka banka d.d.
 • Poslovnica Zagrebačke banke, Krapina - Zagrebačka banka d.d.
 • Poslovno-stambeni objekt Alca centar Pula, Flanatička 25, Pula - Alca d.o.o., Zagreb
 • Svučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb - Ekonomski fakultet
 • Trgovačko-poslovni lifestyle centar Cascade, Tkalčićeva ulica, Zagreb - Illuminatio d.o.o., Zagreb
 • Zgrada Hrvatskog restauratorskog Zavoda, Porinova 2, Split - Hrvatski restauratorski zavod
 • Zgrada Hrvatskog restauratorskog zavoda, Služba za pokretnu baštinu, Zmajevac 8, Zagreb - Hrvatski restauratorski zavod
 • Zgrada poslovnog centra Narodne novine, Zagreb - Narodne Novine d.d
 • Atlantic Trade, Rakitnica bb, Zagreb - Atlantic Trade d.d.
 • Cedevita, Planinska bb, Zagreb - Atlantic Trade d.d.
 • Ledo d.d., M. Čavića 9, Zagreb - Ledo d.d.
 • Lura d.d.,Vukovarska 271, Zagreb - Lura d.d.
 • Mercator, Vukovarska 269b, Zagreb - Energoplan d.d.
 • Mlinar d.d., Štefanovečki zavoj bb, Zagreb - Mlinar d.d.
 • Plodine , Štefanovečki zavoj bb, Zagreb - Plodine d.o.o.
 • Obiteljska kuća Šalata, Alagovićeva, Zagreb - Objekt u privatnom vlasništvu
 • Stambena građevina Jarun, Horvaćanska/H.Wurtha, Zagreb - Paling d.o.o., Zagreb
 • Stambena građevina Svetice, Donje Svetice 38, Zagreb - Paling d.o.o., Zagreb
 • Stambena građevina, Garićgradska 4, Zagreb - Ing-grad d.o.o.
 • Stambena građevina, Lomnička ulica, Zagreb - Brimus d.o.o.
 • Stambena građevina, Sokolovac, Sveti Duh, Zagreb - Brinikol d.o.o.
 • Stambeni objekt, Gračani, Zagreb - Objekt u privatnom vlasništvu
 • Stambeni objekt, Maksimir, Zagreb - Objekt u privatnom vlasništvu
 • Stambeni objekt, Remete, Zagreb - Objekt u privatnom vlasništvu
 • Stambeno poslovna građevina Banjavčićeva, Banjavčićeva 18, Zagreb - Ing-pal d.o.o.
 • Stambeno poslovna građevina Kutina, Kolodvorska ulica - Ing-grad d.o.o.
 • Stambeno-poslovni objekt Borovje - Ing-pal d.o.o.
 • Urbana vila, Mlinovi, Zagreb - Objekt u privatnom vlasništvu
 • Urbana vila, Šalata, Zagreb - Objekt u privatnom vlasništvu
 • Urbana vila, Srebrnjak, Zagreb - Objekt u privatnom vlasništvu
 • Urbane vile Trsje, Trsje b.b., Zagreb - Paling d.o.o., Zagreb
 • Bioplinara, Gregurovec - Bioplinara Organika Kalnik d.o.o
 • Distributivni plinovod DN300 MRS Rijeka istok - Rijeka Urinj - STSI integralni tehnički servisi d.o.o.
 • Dogradnja rezervoarskog prostora terminala Žitnjak - JANAF – Jadranski naftovod d.d.
 • HEP akumulator topline, TE-TO Zagreb - HEP proizvodnja d.o.o.
 • Hidroelektrana Rama, Rama, Bosna i Hercegovina - Elektroprivreda Herceg-Bosne
 • II. dio plinovodnog sustava Lika – Dalmacija, Nadzemni objekti MCS Vrhovine, BS Ramljani, MCS Gospić - ZM-MONTAG d.o.o.
 • IV. dio plinovodnog sustava Lika – Dalmacija, dionica Drniš – Knin - ZM-MONTAG d.o.o.
 • Izgradnja istočnog vrelovoda i parovoda TE-TO Zagreb – Slavonska avenija - HEP toplinarstvo d.o.o.
 • Izgradnja kogeneracijskog postrojenja BE-TO Sisak - HEP d.o.o.
 • Izgradnja Pomorskog prijelaza naftovoda otok Krk - kopno - Zagreb-Montaža d.o.o.
 • Izgradnja spremnika A-1520 i A-1522 za sirovu naftu, volumena 80.000 m3 - Gradnja d.o.o.
 • Magistralni plinovod Kutina - Dobrovac - STSI integralni tehnički servisi d.o.o.
 • Podzemno skladište plina, Okoli - Podzemno skladište plina d.o.o.
 • Postrojenje za komprimiranje i dehidraciju CO2 na CPS Molve III - STSI integralni tehnički servisi d.o.o.
 • Rekonstrukcija centralnog dimnjaka i izgradnja pomoćnih dimnjaka Ina – RN Sisak - INA d.d.
 • Sanacija kolektora K-12 i K-13 u INA RNR - INA d.d.
 • Spremnički prostor hidrocreakinga u INA RNR - STSI integralni tehnički servisi d.o.o.
 • Termoelektrana HEP Sisak, Blok C, Sisak - HEP proizvodnja d.o.o.
 • Vagon punilište - INA d.d.
 • Vjetroelektrana Zelengrad, Obrovac - Eko Energija d.o.o.
 • Brane na rijeci Korani, Karlovac - Vodoprivreda i odvodnja, Zagreb
 • Groblje Mirni gaj, Markovo polje, Sesvete - Javno poduzeće Prigorac, Sesvete
 • Izgradnja proširenja kanalizacijske mreže na dodatna naselja - Odvodnja Poreč d.o.o.
 • Most dr. Franje Tuđmana, Dubrovnik - Hrvatske ceste d.o.o.
 • Most na rijeci Dobri, Jarča Polje, Karlovac - Hrvatske ceste d.o.o.
 • Most na rijeci Dravi, Osijek - Hrvatske ceste d.o.o.
 • Most na rijeci Mrežnici, Oštarije - Hrvatske ceste d.o.o.
 • BP INA Karlovac, Smičiklasova 17, Karlovac - INA d.d.
 • BP INA Lepa Bukva, Đurmanec - INA d.d.
 • BP INA Prokljan sjever i jug, i BP INA Preko - otok Ugljan - INA d.d.
 • BP Ježevo - jug - INA d.d.
 • BP Marsonija – sjever - INA d.d.
 • Sjedište

  Kalinovica 3/IV
  10 000 Zagreb, HR

  Centrala

  T. + 385 1 / 30 33 000
  F. + 385 1 / 38 35 600