Logo

Stambena građevina Svetice, Zagreb

Za investitora Paling d.o.o. izgrađen je stambeno poslovni kompleks. Ulična građevina je stambeno-poslovna, ukupne bruto površine 2045 m² s garažama u prizemlju i stambenim jedinicama na pet etaža. Dvorišna građevina je stambena, ukupne bruto površine 2587 m² s garažama u prizemlju i stambenim jedinicama na sedam etaža.


Stambena građevina SveticeING-GRAD d.o.o. © 2018. Sva prava pridržana. Zaštita privatnosti - cookies