Menu
Tablet
Mobile

Infrastruktura

Mostogradnja i hidrogradnja su uvijek izuzetno zahtjevan inženjerski i građevinski pothvat, a sanacije i svaki naknadni zahvat, na takvim objektima smatraju se dvostruko složenijima i zahtjevnijima. Tvrtka ING-GRAD specijalizirala se u sanaciji i rekonstrukciji starih mostova, ujedno zaštićenih spomenika kulture, kao i u izvođenju specijaliziranih radova na mostovima, ustavama i branama kada se često mora raditi u teškim uvjetima i na teško pristupačnim terenima. Svojom zahtjevnošću ističu se radovi na mostu dr. Franje Tuđmana kraj Dubrovnika, kao i radovi na sanaciji hidroelektrane Rama.
Investitor: Odvodnja Poreč d.o.o.
Tijekom 2015. i 2016. godine izvedeni su građevinsko-obrtnički radovi proširenja kanalizacijske mreže na dodatna naselja grada Poreča. Radovi su izvedeni u sklopu projekta subvencioniranog sredst...
Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
Najsuvremenijom tehnologijom i opremom izvedeni su radovi konsolidacije stijenske mase ispod upornjaka, te zaštita i uređenje padine ispod upornjaka mosta. Na teško pristupačnom, opasnom i zahtjev...
Investitor: Javno poduzeće Prigorac, Sesvete
U okviru kompleksa groblja Mirni gaj izgrađeni su novi dijelovi groblja - nova grobna polja; radovi su obuhvatili i izgradnju tlačne kanalizacije, vodovoda i odvodnje, nadogradnju i uređenje mrtva...
Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
Noviji betonski most saniran je i rekonstruiran. Sanacija rasponske konstrukcije izvršena je: čišćenje površine sustavom hidrorazaranja, ugradnjom sanacijskog morta spravljenog na gradilištu, ug...
Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
Izvedena je sanacija kesonskih temelja mosta montažom armiranobetonskih panela-talpi, podvodnim betoniranjem betonskom masom spravljenom prema posebnoj recepturi i injektiranjem temeljnog tlamikrobet...
Investitor: Vodoprivreda i odvodnja, Zagreb
Tijekom domovinskog rata oštećene su brane na rijeci Korani u Karlovcu i u Turnju. Bilo je nužno izvesti sanaciju slapa i ustave, te brane i praga. Sanacija se sastojala od hidromehaničkog čišć...
Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
Stanje ovog mosta zahtijevalo je temeljitu sanaciju i rekonstrukciju. Hidromehaničkim razaranjem uklonjeni su stari i trošni dijelovi, obnovljeni armiranobetonski vijenac i staze, čelični rubnjaci...

Sjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600